Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/452

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KINN HEBHE1). 447 Km.2 Nerø . O.3 Æsø ........... 0.4 Kunsø .......... 2.5 Øvrige 738 øer og l 860 smaaskjær 9.2 Samlet areal af øer .... lO3.5 Herredet deles ved flere fjorde og ved de fra disse opgaaende dalfører. Landet paa Stavfjordens sydside har et dalføre om- kring Oslandsvatn. Den sydlige del støder op til Porten paa grændsen mod Vevring, andre toppe er Langedalsnipen og Svabrun, 58O m., samt Skaalejjeldets østlige toppe paa grændsen mod Ytre Holmedal. Nordøstlig ligger Grønlifleld med steil fjeldside mod Oslands- vatndalen og mod vest mod det dalføre, der fører fra Oslands- vatn til Vaagene ved Stavfjorden. Vestenfor nævnte dalføre ligger Forehei (tr. p.), Som sænker sig mod Stavfjorden. Der er tæt bebygning om Vaagene, og enkelte gaarde langs Stavfjordens strand og et par i 0slandsvatndalen. Der er ingen sætre. Landet mellem Brufjorden i syd og Høidals- fjorden med 0seelvens dalføre i nord er delt ved Storelvens dalføre, der fra Store Høida1 gaar sydøstlig mod Fardalsfjeldet i Vevring. Østenfor dette dalføre ligger flere toppe, som Indre og Ytre Haastenen, 998 m., og Blaanipa. Paa 1andtungen vestenfor Storelven ligger fra Raakedals-fjeld en række toppe som Skaalajjeld, Stavangerj?jeld og Stavvikfleld. Paa Standdalsdalens sydside mellem denne og Vevringfjord ligger Svortevikj)eldet. Landet mellem Høida1sfjord med Osdalen paa syd- siden og Vadsætervatn paa østsiden og Eikefjorden paa nordsiden har adskillige toppe op over 600 meter. Et eid, Hopeneidet, gaar fra Hopen ved Høidalsfjorden til Botn. Paa 1andtungen vestenfor dette eid ligger San(lvikjjeld med en del toppe op til 439 m. nordenfor Sandviksdalen, hvilken sidste gaar fra Sandviksbugten til Botn; mellem Sandvikbugten og Eikefjorden ligger —Sandvikkletten, 358 m. Langs Høidalsfjorden, ved Sandvikbugten og paa Botnstrand- siden er en del gaarde og p1adse; der er ingen sætre. Landet østenfor Storelvens dalføre har sine høieste dele langs eller i nærheden af grændsen, saaledes Stein- dalsheia, 803 m., Svarthumleheia, 791 m., og Blaajjeld, og fra de to første sænker fjeldet sig mod Vadsætervatn og Svarthumle-