Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/447

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


442 NORDRE BERGENHUS AMT. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . .... 1.2 km.2 Eng . . 5.4 » Ager og eng ......... . 6.6 km.2 Skog .............. 24.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, iS. 94.4 » 125.0 km.2 Dyrkbar jord er der i hjemmemarken paa flere gaarde. En større sammenhængende dyrkbar Strækning er der fra gaarden Løvik forbi Aalen til Gje1svik og Selvik, og en eller to myrer i Flokenes antages skikket for dyrkning. De fleste hjemmeh=avne er utilstrækkelige for behovet og tildels tarvelige Fjeldbeiter til Stei)a(lal og ‘S‘kox“—venmarken, Madeli, Skjærli og Hatleli kan kaldes ret gode, og ligesaa beiter til Vev- 1—“ing, indre; de fleste andre gaarde har midde1maadige beiter, og tildels er der ingen fje1dhavn. Der er faa fje1ds1aa-tter. Opgave over kreaturhold samt fjærkræ 1ste januar 189l: Heste . . 156 Storfæ . . 1213 Faar . . . 2152 Gjeter . 203 Svin . . 228 Rensdyr . . 6 Høns ........... 390 KVæget er for det meste ublandet f;jordkvæg, kanske med lidt airshire og saakaldet hollandsk blod. Der er 11og1e torvmyrer, men ikke større sammenhængende myrer; de er dels af noksaa god og dels af mindre god beskaf- fenhed. De benyttes især af dem, der har lidet brændeVed, hvilket er tilfældet med mange inden herredet. Vevring har 24 km.2 skog, hvoraf 8 km.2 furuskog og 16 km.2 skog af birk og or. Af træer vokser i herredet: or, birk, ener, rogn, heg, hasse1, se1je lidt furu, aSp og alm. Skogen ser ud til at tage sig op.