Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/448

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestVEVRING HERRED. 443 Lidt furuskog har kun Russenes, Hellenes, Skorve)r og Floke- nes, men ingen egentlig storskog. Brændeved til Salg har kun Vevring, indre, Vatnet, Redal, øvre, og Skorven. Der fiskes kveite, lange, brosme, torsk, sei og sild Samt haakjæring, og kobbe og nise fanges. Hjemmefisket er altid af nogen betydning for huSholdningen. Desuden kommer ind af og til sommersild. Sildevaage er der ved gaardene Flokenes, Gjelsvik, M)rvik, Redal og Løvik, men ingen aarvisse steder. Laksefisket er af ikke liden betydning for herredet. Postaabnerier i herredet er: Vevring, Kvammen, Flokenes. Anløbssteder i Vevring herred er: Flokenes, ytre, Vevring, Kvammen. Herredets bebygning er temmelig jevnt fordelt langs fjor- dens strandsider. TætteSt bebygget er strøget om Kvellesta(l, om Vevring k“irke, i Redalen og ved Gjelsviken. Sætrenes antal er stort. Vevring herredS matriku1Sky1d er 334.02 mark. Vevring herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 4O gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitssky1d af 8.35 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 116 særskilt skyldSatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved fo1ketæ1lingen i 1891, var samlet i 111 selvstændige beboede brug, hvis gjennemsnit1ige størrelse efter deres matrikulskyld var 3.01 mark. GjennemSnitsværdien af skyldmarken i Kinn og Vevring thinglagi1894—1898 var kr. 1570.00, i 1895—1899 kr. 1669.00 efter de officielle statistiske beregninger. Efter sorenskriverens opgaver over solgte faste eiendomme i 1895 er Sky1dmarken i Kinn og Vevring thinglag gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 31 eiendomme betalt med kr. 1099.00. Matriku1skyld over 5, men ikke over 1O skyldmark har følgende 11 gaar-de: Aalen, indre, af skyld 5.27 mark, har 2 husmandspladSe. Leknes (5.12), 1 husmandsplads. Flokenes (8.24), 8 husmands- pladse. Vevring (7.18), 1 husmandspladS. Vevring (6.78). Vevring (kaldes Tingneseti grænden) (5.36), 1 husmandSp1adS. Vevring (7.17), 1 huSmandsplads. Gryten (6.54), 1 husmandsp1ads. Vatnet, skrives