Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/445

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


440 NORDRE BERGENH(Ys AMT. Geologi. Den nordvestlige del af herredet bestaar af skifer, som fornemmelig optræder i de lavere niveauer. Den nordøstlige del bestaar af grundfje1dets 1ag, og saa er der syd for Vevringfjord noget granit samt sandsten og kong1omerat. E1ve. Der er en del mindre e1ve og bække paa fjordens nord— og sydside. Redalselven kommer ind fra— Førde herred, løber først vest- lig forbi Reda1s sæter og derpaa mod syd med mange fa1d, hvor- paa den styrter ud over den steile fjeldside østenfor øvre Redal, gaar søndenfor denne gaard, danner øvre— og nedre Redalsvatn og falder ud i Reda1sviken. Skorvenelve)2 er afløb for de mange smaavande i herredets sydvestlige del i strøget mellem Porten i vest og FosSedalshænge- nipen og Markel1ængenipen i øst, hvilke afløb samler sig oven- for Grandeva-tn. Fra dettes nordende gaar elven i nordveSt, danner Markevatn og løber fra dettes østende bugtet i nord- vestlig retning, danner Skorvenvatn, hvorfra den løber ud i fjorden vestenfor gaarden Skorven. Neds1agsdistrikt: Del a-f 0seelven ..... l8.4 km.2 Indsj øer. Efter karterne er der 99 vande der helt eller delvis tilhører herredet. Langevatn vestenfor Fosseda1shængenipen paa grændsen u1od Ytre Holmedal er 2.2 km. 1angt, men meget smalt. Ma)“ke1Paf)e‘ i dalen nordenfor Markehængenipen er 2 km. langt og paa det bredeste henimod 1 km. bredt. Skorv(mvatn er 2 km. langt og noget over 1 km. bredt paa det bredeste. Dets bredder er steile og udyrkede undtagen ved gaarden Skorven. O -C K1n. Boltevat11 . . . . O.:3 Steindalstj ei-n . . . O. I Nedre Redalsvat11 . . O.2 Skorvenvatn .... . O.7 Nordre Døttingvatn . . 0.2 “Søndre Døttingvatn . . O.2 Markevatn .... . 1 .() StordalsVatn . . . . O.2 Del af Langevatn . . . O.1 Øvrige 90 ferskvande ...... 1.6 Samlet area1afferskx-and . 4.6