Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/444

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


VEVRING HEHBE1). 439 Af herredets samlede areal. 125.2 km.2, er: Fast1and . . 125.1km.2 Øer: 24 Smaaøer ........ 0.1 « Ved Førdefjorden, der fra Vest mod øst gjennemskjærer dette herred, deleS det i to omtrent lige store (lele. Landet søndenfor Førdefjorden naar i Bleien en høide af 13l5 m. paa grændsen mellem dette herred, Ytre Hol- medal og Førde. Større og mindre vande samt tjern ligger mellem fjeldene i denne søndre del. Toppe er: Tinbergnaave, Markeh(engenipen og Fossedalshænge- nipen, 719 m. (paa grændSen mod Ytre Holmedal), og Porten, 783 m., og Grønlihei (paa grændsen mod Kinn). Mod nord skraaner landet fra disse toppe temmelig steilt ned mod Mjø1kevaSda1en, som fra gaarden Skorven ved Gjels- viken gaar sydøstlig om Skorvenvatn og Markevatn. Paa den mellem Førdefjorden og Gjelsviken udstikkende odde ligger Dyvikhovd i den sydlige del Ved et langt, lavt eid forbundet med det øvrige land. Kun ved Gjelsvikens bund og op paa dens nordstrand samt ved Kvammebugten og Løvikbugten ligger gaarde og pladse. Der er endel sætre paa fjeldsiderne i Markevasdalen. Landet paa Førdefjordens nordside har i regelen temmelig bra-t fald mod Førdefjorden og dennes side(lale. Sidedalene er: Fra VeVringsfjordens bund gaar Re(lalsdal, henved 3 km. lang. Fra G—rytegaardene gaar mod nordvest en dal, der taber Sig mod Haastenen. Vestenfor denne dal hæver Sig Far(lalsyffjel(l-. Fra Kinn heri-ed kommer to dale, Steindalsda1en og da1en, hvori Svardalssæter ligger; begge taber sig mod Blaafjeldets skraaninger i Førde herred. Strandsiden fra herredsgrændsen i vest indtil Redalsviken har jeVn, tæt bebygning med gaarde og pladSe. — Her er gode beiter og en temmelig tæt sæterbebygning. Arealet af evig is og sne er: Del af Blaafonn .... . 0.10 km.2