Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/443

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


438 NOH1)BE BEP.GENHUS AMT. fjeldvei paa V0nevatnS Sydsi(le mellem Smaavøtn og gjennem GodtdalsSkaret ned i Godtda1en og til;lalhus kirke î Jølster. Ridevei over Teige)z til Vonevatns vestside fortsætter derfra gjennem Gjengeda1sskaret ind i Gloppen Fra H8)“8Zá(Z ved bygdeveien fører ridevei gjennem Vinddalen til Rambergvatn. Fra Aamot ved bygdeveien fører ridevei gjennem Hyda1en ligeledes til Rambergvatn. Fra Aamot ved bygdeveien fører ridevei over Ramsda1sheien til Ramsda1 og videre til Eike)§’or(l i Kinn. Fra Naust(Zal fører ridevei forbi JonstadvatnS vestside og Videre til Langedal i Eikefjorden. Disse fjeldveie er ikke oparbeidede eller betegnede med røSer; det er meget vanskeligt at komme frem med hest. Enkelte af Veiene ligger ogsaa over mindre myrer, der ved sterk nedbør bliver aldeles ufarbare. Sko1ekredsene og den ved skatte1igningen i 1894 an- tagne formue og den udlignede herredsSkat er opført under Førde herred. Vevring herred. a Ve-m‘“in-g he1r“)—ed (125.16 km.2, i 189l 1195 indbyggere, i l900 1189 indbyggere) indbefatter Vev-ring sogn af Førde præstegje1d. Herredet er en del af Kom og Vevring lenSmandsdistrikt og thinglag. Herredets gamle navn var Vej’ring. Herredet ligger paa begge sider af den del af Førdefjorden, Som kaldes Vevringfjorden. V e v r i n g kirke ligger paa Førdefjordens 11ordstrand om- trent midt i herredets nordlige del under nordlig bredde 61Ó 29‘ 29“ og under 1ængde vest for Kristiania 5Ó 19‘ 22“. Herredets største udstrækning fra nord til syd er 15.2 km. og fra øst til vest 21.2 km. Vevring he-W—e(l omgives af følgende herreder: Ki)m, ÂÝ(tlt-5’t(f(tl og ytre Holmedal.