Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/442

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NAFSTDAL HERRED. 487 Fimmeland Fímlamli)“. SkafleStad 1S’k(åffelZ—S“sta()i)— .’ ESpe1and EspilamZ. Birkeland BiøZ“kil(md. Kalland, nedre KalZa()“a1rl(m(l .’ Kvamme Hvamm-r. Grim sæter G )—)’mssefr. 0ldfund. Gravhauge har der været paa Sele (tæt Ved Naustda1) og paa Hove. 01dfu11dene i Naustdal herred er omtalt sammen med old- fundene i Førde. Den nuværende kirke er opført af træ i aarene 189O—-l891. Den rummer 80O Siddepladse. Naustdal ældre kirke var en langkirke af Sten, opført før 125O, med 363 siddepladse. Naust(lals kírkja var Naustdal al]11ekSklI’k(?S gamle navn. Egen præst er nævnt. Rode1agte kj øreVeie. Fra ÂVál(8t(Z(lZ (l(Zmskibsbrygge ved Førdefjorden fører rodelagt bygdevei opigjennem dalen paa elvens vest— og nordSide til gaarden Herstad. Veiens bredde er 4 m., og den er i god stand, men bakket og tung. Længde sa ]4.0 km. Ved Indre Kvam gaar bro over fra forannævnte Vei, hvorfra rodelagt bygdevei fører opover dalen paa NauStdalselvens øStSide til gaarden Nes. Veiens bredde er ca. 4 m., og den er i ganske god Stand, men bakket og tung. Længde (Wa. ]4.5 km. Disse to veie staar ved en bro Ved Kaêlland i forbindelse med hinanden Kort søndenfor Hove udgaar over Hovebroen ro(lelagt bygde- Vei opigjennem Aasedalen til gaarden Ø(lebosfa(]. Denne vei, der er 4 m. bred, er meget bakket. Hovedbroe11 er bygget paa 3 stenkar og er ganske Solid; den er 4 m. bred. Andre kjørbare veie. Af disSe, Som kun er af lokal betydning Som forbindelse mellem herredets gaa-rde, skal anføres: Rodelagt bygdeVei gaar fra .lÆrvik ved Førdefjorde11 paa So1eimse1venS veStSide til Fengestad, hvor den fører over paa elvens østside og fortsætter til gaarden Soleim. Længden af herredetS rodelagte bygdeveie er 39.0 km. Rideveie (fodStier). Fra bygdevei Ved Nes fortsætter en