Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/441

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


43(—3 N()n1)nE BERGENHUS AMT. fik, saavidt man ved, ikke børn og døde ialfald som barnløs enke 1424 eller 1425 i en alder af omkring 70 aar. Der lever nu neppe nogen tradition eller noget sagn i Naust- (lal om den stormandsæt, hvorom her er fortalt. Den ærværdige stenkirke, som fra kristendommens ældste tider gjennem aarhun- dreder har staaet der, er i 189O nedreven og kan saaledes ikke længere minde om, at gaarden har en ældgammel historie. Matriku1skyld mellem 5 og 10 skyldmark har 41 gaarde. Kraakenes, illWdØ”6’, skrives almindelig Krogenes, Krokenes, af skyld 6.17 mai-k. K)—aakenes, indre (5.40). Bjørkedalen, skrives almindelig Birke(lal, af skyld 6.59 mark, med 1 husmandsplads. Bjørke(Zalen (8.77). Fau-ske (6.7O). Fauske (6.97) med 1 husmands- plads. Fauske (5.65) med 2 husmandsp1adse. Fengestad (7.52) Fengestad (5.Ö8) med 2 husmandspladse. Karstad (7.80) med 1 husmandsplads. Kaas-ta(l (7.ð5) med 2 husmandsp1adse. Soleim (5.ö8) med 2 husmandsp1adse. Soleim (5.53). Heilevang, skrives almindelig Hellev(mg (5.15) med 1ÖZ“6 husmandsplads.;Ærvik (5.4O). Vatne (5.12). Helle (7.31) med 11„Z4 husmandsplads. Einevolden, skrives almindelig Enevold (5.61). Einevolden (6.36). Naustdal (x5.51) med 3 husmandspladse. Naustdal (7.51) med 2 husmands- pladse. Hove (5.03) med 1 husmandsplads. Reiekvam (6.17) med l husmandsplads. Reiekvam (7.01). Horstad — Ekren —— (5.15) med 1 husmandsplads. SoleWim (5.44) med 1Z2 husmandsplads. Aamot (5.24) med 2 husmandSpladse. CYZZ6Z(t‘)“l(Z (6.69). Hamre (6.19) med 1 husmandsplads. Herstad (8.47) med 3 husmandsp1adse. Fimmela)2d med St)—anden (6.44) med 4 husmandspladse. Fim- meland — Ø2jorden — (5.19). Aspehaugen, skrives almindelig Espe- haug (6.92) med 1 husmandsplads. Rognebakken —— Fletene — skrives almindelig Ravnebakken (5.44). Aase (5.49). Aase (6.02). Aase (5.53). Ødebostad, udtales Øibost (6.38) med 1 husmands- plads. E—spe (5.0) med l husmandsplads. Grims(eter (6.29) med l husmandsplads. Gri1msæter (6.24) med l husmandsplads. Matrikulskyld mellem 3 og 5 sky1dmark har 106 gaarde. 62 brug har i matrikulsky1d mellem 1 og 3 skyldmark, og matrikulskyl(l under l Skyl(lmark har 25 brug. Gamle navne paa gaarde er: N austda1 Naa-8t(lalr. J onstad Jönsstaðir (flt.). Reiekvam ]§øyarhva-m1m1)“. Aamot Amöt. Ulleland Ullinsland ? Herstad Hæ-rustaðir (flt.) ? Nes Xe-S.