Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/436

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NAUsT1)A1“ HEHBE1). 431 Km.Z E1v fra Smaavøtn til Vo11eVatn . . O.4 Litlevatn ........ . 0.2 Vonevatn . . 1.8 Nesvatn . . O.3 Teigevatn . . . . 0.2 SaulandSvatn . . . 0.3 VindalSvatn . . . O.2 Hyvatn .... . 0.4 Del af Troda1Svatn . . 1.0 Klepstø1svatn ..... . O.2 Del af Naustda1selv .... . 1.5 Vand nordøst for HerstadSæter . 0.1 Hovevatn ....... . 1.8 J onstadvatn ...... . 0.2 Vand nordvest for KarStad . . 0.2 Vatnevatn ..... . 0.3 64 smaavande ...... . 1.6 Samlet areal af ferskvan(:l . . 15.1 I Naustdalselven gaar laks og sjøørret til Hovefosse11. Fiske- retten er bortforpagtet til en SportSfisker. I Jøset— og Karsta(Zvat)z- (begge i Soleimsda1en) er ørret. Vonevatn, Jon-stadvatn og Klepstølsvatn (a11e i Naustda1en) har fjeldørret; ligeledes Storelivatn. Ved gaarden Vatne er et lidet fiskerigt vand, hvori der er røyr. Kyst. Mod Førdej§“()ɔ-den har herredet en kyst1inje, der er 44 km. lang. Førdefjorden kommer ind fra Vevring paa begge sider af Helgerøen, gaar i nordøst til ud for Naustdalen, hvor den bøier i sydøst og gaar ind i Førde herred til Førde kirke. Hvor fjorden kommer ind i herredet, har den en bredde af 1.5 km. og en dybde Søndenfor Helgerøen af 164 m.; nordenfor denne ø er den 428 m. dyb, hvorefter den aftager noget baade i bredde og dybde; mellem KrokeneS og neset under Naustdals- kletten er den kun 1 km. bred. Paa sydsiden findeS flere bugter, saaledes 2lIulen, bugten ved Ærvik, Juvikbugten og Fzørevikbugten. J ords m onet er paa nogle faa gaarde sandb1andet 1erjord; men de a11erfleste gaarde har Sandblandet myrjord og ren 1nyrjord. Gaardene ved sjøen har mest sandjord; i da1førerne, NauSt- dalen og So1eimsdalen, er der mest myrjord.