Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/435

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


430 NoR1)HE BEHGENHUS AMT. Svarthumle11eia, gaar sydvestlig, da1mer HoveVatn og Jo11stadvatn og gaar ind i Kinn herred. Ved gaarden Ærvik er et fosSefald, der benyttes til sagbrug og høvleri. ()a. 1ÍØ2 km. længere oppe er et større fald, der ikke er taget i brug. Begge disse fossefal(l dannes af Soleims- elven. I Naustdal ca. 1 km. fra sjøen er en fos af mindre fald- høide, men med aargangsvand. Omtrent 3 km. fra NauStda1 er- HoVefossen med fald og rigeligt Vand. Fossen er tæt ved bygde- veien og har flere store jættegryder. Denne fos er skikket for indu- strielt anlæg. Ved Kalland og Savland er større stryk. Neds1agsdistrkter: Km.2 Del af 0seelven . . . . 17.6 Del af Naustdalselven ..... 2 74.4 Indsj øer. Efter karter11e er der 88 vande, der helt eller delvis tilhører dette herred. Tro(lalsmtn, paa fjeldet n1e1lem Kronen og Sandfjeld, har steile bredder undtagen omtrent midt paa Vandets østre bred, hvor gaarden Trodalsstra1nden ligger. Det har en længde af lidt over 3 km. og er med undtagelse af den nordligste del om- trent 0.5 km. bredt. Af dette vand ligger omtrent 2Zs i dette herred; resten i Førde herred. I den øvre del af NaustdaW1en ligger: Trol(lb()tnvat)2 lidt over 2 km. langt og 0.Ö km. bredt. Øvre La1zgevatn 2 km. langt og O.7 km. bredt. Nedre L(mgevatn 2.5 km. langt og 0.8 km. bredt. Vonevatn km. langt og paa det bredeste henved l km. bredt. Hovevatn mellem Bo1teheia og Svarthumleheia er 2.5 km. langt og paa det bredeste lidt over l km. I dets østlige del stikker en lang odde ud. Indsjøer. Km.2 Kupevatn . . . . O.3 Øvre Langevatn. . . Z..1 Troldbotnvatn . . . Z .() Nedre La11gevatn . . Z.3 Øvre Smaavatn . . . 0.2 Nedre Smaavatn . . . 0.2 Smaavøtn, nordligste . O.1 Sm aaVøtn, sydligste . 0.2