Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/434

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NAUSTDAL HERRE1). 429 saaledes Svarthumleheia, 791 meter høit, paa grændsen mod Kinn, Bolz“eheia, 759 meter, Vindkg“eglen, 700 meter, Kringlejj“eld, 775 meter, BlaaZ?jeld, 803 meter, EnevOldj)“eld, 67 l meter, Nareggen, 615 meter (paa grændSen mod Vevring) og flere mindre toppe. Saavel fra Naustda1en som fra Førdefjorden gaar op flere mindre dale, og paa Svarthumleheias sydskraaning mellem denne Bolteheia og Kringlefje1d gaar HovevatnS dalføre ind fra Kinn. Den vestlige del af Blaafjeld har fald mod Vevring herred. Den her omhandlede del af herredet er det tættest bebyg- gede strøg i herredet, fornemlig gjælder dette strøget fra noget uden- for Naustda1 og opigjennem denne dal indtil omkring Ullevatn Der er talrige sætre i de mange smaadale. ) Evig is og sne. Del af Grønlifjeld . . 0.5() km.2 Del af Kupefjeldene ...... 0.58 » Samlet areal af evig is og sne 1.08 km.2 Geologi. l)et faste fjeld i Naustdal herred bestaar af grundfj eldetS bergarter. I Naust(lal er flere terrasser; den nederste nær sjøen er 11 meter høi. Den strækker Sig op til NauStdalsfossen. Den næste terrasse ligger ved gaardene Veien og Skei paa Vestsiden og Huksæter og Grimsæter paa østsiden af Naustda1s- elven og er omtrent 25 meter høi; en anden terrasse er omtrent 38 meter og er en fortsættelse af den længere oppe liggende Horstadterrasse. Terrassen ved Kalland paa sydSiden og UllelaWml paa nord- siden af elven er 86 meter over havet ved Kalland og noget lavere paa den anden side af elven. Endelig er der terrasser ved Birkeland, l10 meter o. h. E1ve. HovedVasdraget, Naustdalselv, Nausta, er omtalt under de større vasdrag (bind I, pag. 297). r Soleimselven, ogsaa kaldet Karstad— eller Fem-gestadelven, kom- mer fra nogle myrstrækninger ved den søndre ende af SoleimS— heien, gaar temmelig strid nedigjennem Soleimsdalen, optager et tilløb fra tjernet ved Lit1e Hesten og danner Færgestdvatn, hvor- paa den fortsætter ned gjennem dalen og falder ved Ærviki Førdefjorden. W Dens løb er afbrudt Ved større og mindre fossefald; ved Ærvik fører en bro over. Hovevatns vasdrag kommer fra tjernet me1len1 Bolteheia og