Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/433

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


428 NORDRE BERGENHUS AMT. Østenfor Trodalsvatn paa grændsen ligger flere toppe, som Sandjjel(l, tr. p., 1249 meter, og Kupe)ffeldene (paa grændSen mod Indre Holmeda1) og Godtdalseggen, 1525 meter paa grændsen mod JølSter. Veste11for Trodalsvatn er flere mindre rygge og toppe ad- skilte ved smaavande og mindre dalfører, saaledes Skaflestadhei, 748 meter, Krone)z, 1064 meter, Bla((Z§“el(l og Hei(maava, 537 meter, og i den vestlige del Birke)a;fjeld, 69OW meter, og Stubhaugnipa, 75O 1neter. — I den vestlige del gaar op fra den nedre del af Naustdalen Aas(lale)z i østlig retning mellem Birkelifje1d og Espenipas nord- skraaning til B1aafjeld. Mod den nedre del af Na11stdale11 falder fjeldSiden temmelig steilt af; længer op fra pladsen Bruflot og østover er der længere og slakkere skraaning. Langs Førdefjordens strand er kun nogle faa pladse, medens Naustda1en, som berørt, er godt bebygget indtil Vonevatn; oven- for dette vand er der i Naustdalen en del Sætre. Landet nordenfor Førdefjorden og i øst Og vest begrændset af Naustdalen sænker Sig fra grændserne mod Gloppen, Kinn og Vevring mod Førdefjorden og Naustdalen. Der er mange mindre toppe, og mellem disse gaar kortere dalfører ind i regelen kun til henimod grændsen af naboherrederne, de høieste punkter ligger ved grændsen. I den østlige del ligger Bla(iZ)“eld, 152ð 1neter, og herfra gaar La)zgevasnakke)z, 1061 meter, i sydVestlig retning og begrændser med steil fjeldside La11gevøtn; paa nor(lveStsi(len ligger Smaavas- dalen og paa Vestsiden af denne dal den fra S“Z)(l‘l’tbOZ)2;Zj6Zd paa grændSen mod Gloppen i syd gaaende fjeldryg Bjør)Zliia. Fra Vonevatns øSt— og vestende gaar to mindre dale ind til henimod heri-edSgræn(lsen paa begge sider af Aastøl.Sgfjeldef, 1236 meter; vestenfor dette hæver sig den 1()17 meter høie Varlieg, der fortsætter i Sfo)fi“el(be((kke)a, 624 n1eter, og TeígegO“eld, 555 meter; fra gaarden Teigen gaar i 11ord1ig retning til herreds- grændsen S(BZé’)’(Y(tZ. Hy(Wlalen strækker sig fra gaarden Aamot i Naustdalen, mod nord, Og ved et høit skar fører den over til ()mme(lalen i Gloppen. Paa fjeldet n1e1lem Sæterdal og Hyda1 er flere toppe som Froko- stenaava, Kleivegî“)’el(l, 788 meter, Her-StadgYeld, 728 meter, og Sav- lan(lsjjel(l. Paa Hydalens vestside hæver sig med steilt fald til denne dal S)IllØZHl6(ZáZ—S’(’gg(’]2, 1139 meter; paa sydside11 af denne gaar et dalføre fra gaarden Aamot mod vest til henimod grændsen mod Kinn; søndenfor denne dal og nordenfor den nedre del af NauSt- dalen og Førdefjorden ligger flere toppe skilte ved mindre vande,