Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/432

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NAUSTI)AL HEBRE1). 427 Naustdal herred omgives af: Ytre Holmedal, Vevring, Kímz, Gloppen, Jølster, Førde og Indre Holmedal herreder. Af l1eredets samlede areal, 394.8 km.2, er: Fastland . . 394.5 km.2 Øer: I saltvand: HelgerØen . . O.3 » 3 smaaøer. . . 0.03 » Samlet area1 af øer i sa1tvand 0.:3 km.2 64 smaaøer i ferskvand .... 0.4 » Ved .FØ]’(Z(î]ËjO7”d6)2 i herredets sydlige del og ved Naustda1en de1es herredet. Herredets sydlige del søndenfor Førdefjorden grændser i syd til Indre— og Ytre Holn1eda1 og har paa grændsen mod dette herred sin største høide i Bleien, tr. p., 1318 meter. Fra dette fjeld strækker sig det saakaldte Helleberg, der paa nordsiden styrter bra-t ned mod fjorden og her har en bergfod den saakaldte Heller-a)zgre))z, der er en afsats maaske dannet ved sne— og fjeldskred. Den bestaar for en væsentlig del af 1er. Denne rem skraaner svagt af mod vest og forsvinder næsten ganske i Vevring herred. Paa den østre side sænker fjeldet sig svagt ned mod So1eimsdale11, der fra gaarden iErvik ved Førde- fjorden gaar op mod sydøst. Østenfor denne dal ligger Soleimshei, Krokenesf)“eld, 662 meter, og Jz(viknipa, 593 meter, fra disse fjelde sænker landet sig mod Soleimsda1en og fjorden. Landet østen— og søndenfor Naustdalen er en fjeld- strækning, som naar fra Kupefjeldene paa grændsen mod JølSter herred til Førdefjorden. Naustdale)e, der er denne stræknings nordre begrænds11ing, gaar fra Naustda1 ved Førdefjorden op i nordlig retning med endel mindre bøininger indtil gaardene Aamot og Ul1e1and; her bliver retningen nordøstlig og dalen fortsætter med flere smaa bøi- ninger til Vonevatn; fra dette vand gaar dalføret som en ganske smal sæterda1 i østlig retning op om Langevøtn, hvor den bøier mod nord og fører gjennem Blaaskaret over i Gloppen herred. Denne vakre dal er ikke meget bred, men ganske jevnt og tæt bebygget med gaarde og pladSe til Vonevatn. ,;,