Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/431

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


426 NoR1)BE BEBGENHUS AMT. Fra Kvaal i Angeda1en gjennem Trodalsskaret og ned i Naust(lal. Fra G)“imela)ul i A11gedalen gjennem Tønneim til Flugeskaret i Jølste)“. Fra Botnen i Angedalen over F1ugeskaret til Jølster. Disse fjeldVeie er ikke oparbeidede eller betegnede med røser; det er vanskeligt at komme frem med hest uden for kjendte folk. Enkelte af veiene ligger ogsaa over mindre myrStrækninger, der i regnveir bliver ufarbare. Afstanden fra Skydsstationen H(1jsta(l i Førde er til Ti1vands. Beta1eS for. L(mgeland i Bygstad .... . 11 14 Nedre Vá886)’t(Z8Tli i Aalhus sogn . . 19 19 Førde og Naustdal er delt i 26 Skolekredse med 1002 undervisningSberettigede børn, 15 lærere. (1895.) Den ved skatteligningen i 1894 antagne formue udgjorde i Førde og NauStdal kr. 2631500; den udlignede herredSSkat kr. 2l 128. NaustdaI hen-red. Naz(sfdal herved (394.8 km.2, i 1891 2543 indbyggere, i 19O0 2598 indbyggere) indbefatter ZV(t2l-S“t(Z(tZ sogn af Før-de præstegjeld. Herredet udgjør en del af Førde 1enSmandSdistrikt og thinglag. Herredets gamle navn var: Na1z(sf(lalr. ZV(tll-S’t(ZáZ herre(l er i den sydlige del gjennemsat af Førde- fjorden og ligger desuden paa begge Sider af en fra Førdefjorden opgaaende dal Naa-9tdal. N a u S t d al a n n e k S kirk e ligger ved Førdefjordens nord- bred under nordlig bredde 61Ô 31‘ 23“ og under længde vest for Kristiania 5Ó 1O‘ 55“. Herredets største udstrækning fra nord til syd er 18.5 km. og fra øst til Vest 38.3 km. Herredet har fra sydvest mod nordøst en længde af 47 km. Fra sydøst mod nordvest er det optil 15 km. bredt.