Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/430

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FØRDE HERBED. 425 Veien er nu om]agt til ny tidsmæssig vei med 1: 15 stigning fra Førde mod Langelandsvatn. Sundebroen er 72 m. lang og 5 m. bred, bygget som pæle- bro 40.5 meter og Stenfyldning med stikrendeaabninger for resten. Veiens længde inden herredet er Z7.5 km. Hovedvei fra Halbrend til Stenen. Veiens længde er O.7 km. Den samlede længde af herredets h0vedveie er saaledes Z8é?km“ Rodelagte kjøreveie. Fra Hafstad ved hovedvei tager rodelagt bygdevei af og fører over Langebroen forbi Førde kirke og opover Angeda1en paa Angedalse1vens Vestside til Indrebø; her tager den over elven og gaar til Bofnen1. Denne vei er i det hele noksaa god. Dens længde er Z6.5 km. Ved Humlen tager vei af og fører over Angeda1se1ven, hvor- paa den gaar paa elvens østside til Grimeland. Veiens længde er 7.() km. Fra Førde kirke fører rodelagt bygdevei til Hunvebakkgm. Længde Z.O km. Fra Rum2en fører rodelagt bygdevei til Vie. Længde 1.5 km. Fra Sunde ved hovedVei fører rodelagt bygdevei sydover over Ullebostad til Masdal. Længde 4.5 km. Fra hovedvei tager ca. l.4 km. ovenfor Mo bygdevei af øst- over, fører over Jølstra og opigjennem Ho1sendalen langs Ho1Sen- vatns nordbred, videre gjennem Rørvikskaret og langs Haukeda1s- vatns nordbred tfl gaarden )hæ. Længde.2å5 km. Stykket fra Holse)z kirke til Rørvik kan neppe k1aSsificeres som kjørevei, da bakkerne især paa østSiden af Rørvikfje1det er saa SVære, at det er nødvendigt at læsse om de tyngre læs. Fra Holsenbroen fører rodelagt bygdevei til Aasen Længe 2.() km. Den samlede længde af herredets rode1agte kjøreveie er saaledes ca. 5].5 km. Andre kjørbare Veie. Bygdevei fortsætter fra MaSdal over Etreli til Masda1 sæter. ø Bygdevei fortsætter fra Botnen paa Angeda1se]vens østside som kjørevei til Botnevatns vestende. Rideveie (fodstier). —Fra Fleten ved bygdevei fører ridevei over F1eten sæter op i Finneskaate og ind i Jølster til .Tølstervatns veStside. Fra Mo plads ved hovedvei fører ridevei over til Flugedal.