Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/427

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


422 NORDRE BERGENHUS AMT. bygget for denne. Gaarden har mindre frugtbar jordbund; da skolen fandtes at blive for dyr, blev den nedlagt i 1872, efter- at den fra 1870 var drevet privat med et lidet tilskud af Offent- lige mid1er. I 1873 blev der oprettet en halv privat Skole, der efter nogen omOrganisatiOn i 1876 fremdeles er i virksomhed. St6Vl)OZd (5.12) med 1 husmandsplads. Aasen (7.05) med l hus- mandsp1ads. Aasen (6.87) med 2 huSmandspladse. Aasen (6.97 med 1 huSmandsp1ads. Aasen (6.33). Refs(lalen (7.87) med 2Z3 hus- mandsplads. Sande (8.25) med 21Z2 huSmandsplads. Sande (8.38) med 81f2 huSmandsplads. Hagen (6.7O) med l husmandSpla-ds. Bruland (6.13). Z32”“ZtZ(l7l(Z, fogedgaarden (9.ÖÖ) med 1 husmandSplads. HajÌ9ta(l (5.16) med l husmandsplads. H—áfStád (6.01). Hal- bren(l (7.ð4). Halbrend (5.92) med 1 husn1andsp1adS. Kirketeigen (5.33) med 1 husmandSplads. Ulfangen (7.00) med 3 husmands- p1adse. Matriku1sky1d n1el1em 3 og 5 sky1dmark har 76 gaarde 7l brug har matrikulsky1d me1len1 1 Og 3 skyldmark, Og matriku1sky1d under 1 Sky1dmark har 59 brug. Gamle navne paa gaarde er: Grøning Gr(Pneng. Ho1sen Holls(er. Høgsæter H—égg88Zr)’ ? Hustuft Húsatopti)“ ? Nyddalen NiØ“adal)“ 2 KlopStad Kloppstö()“. Erdalen Æv”z(dal-)—. Hornes Hov-nnes Præstegaarden þ)ö)“ðɔ“. Hjelle ffialli. Ramstad Rafnsstaðir (flf) Kvaal Haáll. Eikeland Eikilan(Z. Tevre Tef3—ín. Vie Vl‘(),7“7l. Kuslien Ktlgí.9Zl‘Òt ? Mo A ZlZö)’. Aasen Ass. Kinnen Kinn. Sunde Saml. Halbrend i Hallbren(le Kraakenes, indre Kr(íkz(nes.