Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/428

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FøBDE HEBHED. 423 Bjørkeda1en Björku(lalir (flt.). FauSke Faz(skar. Soleim S()leímar (flt.). Mulen ZlIzílavz’k. Store1ie11 Lz‘ð. BuaneS B“úð(maes. HolmeSæter Holma-Sïefr. Oldfund i Før(le og Naustdal: Stenalder . . . 2 Broncealder . . . . O rE1dre jernalder . . 11 Yngre —— . . . . 2 Sum 15 Paa Aspeteíg i Naustda1 sogn er fundet en hulmeiSe1 af ler- skifer. Etsteds i ÂÏ(t*ll8l“(ZáZ sogn er fundet Sammen to flintøkser. Af ældre jernalderS fund er de fire gjort paa ZlTo. Af de andre fund fra denne tid kan nævnes den i den almindelige oversigt (bind I, pag. 783) nævnte sænkesten til fiSkesnøre med runer Samt et fund fra Sele. De to fund fra yngre jernalder er begge gjort paa Ma Førde kirke er en langkirke af tØ111111(3I’, opført i 1885, med 700 siddep1adse, den ligger ved JølstraS nordre arm kort indenfor Førdefjordens bu11d. Kirken indviedes den 1ste Oktober l885. Taarnet er tækket med kobber; kirken selv og SakriStierne er tækket med skifer I SakriStierne findes fra den gamle kirke nogle malerier, som Vel ikke er kunStværker, men de har vel nogle aar-l1undreders ælde. Fra den gamle kirke findeS i det nærliggende Skolehus en meget gammel «a1tertavle», som bestaar af en mangfoldighed af ud- skaarne billeder forestillende tildragelser af Jesu lidelSeShiStorie og andre bibelske fortællinger. þÎjarðar kirk(ja var Førde hovedkirkes gamle navn. Paa Førde kirkegaard ligger begraven digteren Kristian Elste)“, født 4de marts 1841, død 11te april 1881. Den gamle stavkirke stod paa Samme sted som den nuvæ- rende kirke og har rimeligvis været en liden tjærebred Stavkirke. Foruden tiende og 11 kjør eiede den parter i gaardene Kvaal, Eikeland, .bfi“elle, Te2;re, Sm?(Ze, Vie og Klopsta(l. Førdepræsten havde ligesom kirken tiende og l1 kjør og eiede parter i gaardene Kvaal, Hjelle, Tev“)”e, Hol“)zes (Hornes), Halbre)zd, Br“ingeZ(m(l (n1aaske Bru- land), Sm2de, Lo, Kimae)2, Vie og Klopsta(l.