Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/425

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


420 NoP.1)P.E BERGENHUS AMT. Overført 17.953 ha. Præstøren (SkogbevokSet) . . . 0.960 » 3 huSmandsp1adSe ...... 7.684 » Et bortfæstet jordstykke . . 1.555 » 28.152 ha. foruden en stor teig bevokSet med furu, birk, Or og ener; den angives at være tilstrækkelig til gjærdefang, derimod ikke til brænde og huStømmer. Skogmarken er i skogdirektørenS indberet- ning for 1893—-96 opgivet til 27 l1a., hvoraf uproduktivt 5 ha. Efter Sognepræstens sken1atiske opgave af 1891 havde hoved- bruget en besætning af 3 l1eSte, 13 Storfæ, 4 ungfæ, 8 faar og en gjennemsnitlig avling (1886—189O) af 95 hl. poteter, 35 hl. havre og foder til besætningen. Ved reduktione11 er senere 2 uds1aatter paa tilsammen 11.8(38 ha. fraso1gt hoved- bruget, hvis beSætning derved er forudsat forn1indSket med 2 kjør. Til gaarden 11ører lakSefiSke i Førdeelven. Samlet husdyrhold i 1891 var: 4 heSte, 40 Storfæ, 64 faar, 12 svin, 27 høns. Sam1et udsæd i 1890 var: 0.6 hl. byg, 17.8 hl. havre, 1.38 hl. havre til grønfoder, 41.2 hl. poteter Samt 6 kg. græsfrø. Omtrent 6 aar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. Matriku1sky1d over 10 Sky1dmark har følgende gaarde i Førde Sogn: Halbrend af skyld 17.90 mark. Husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 22 Storfæ, 5O faar og 4 Svin Samt 3 høns. Udsæden i 1890 var: 14.4 hl. byg og 13.3 hl. poteter. 0.5 ar anvendtes til kaalrabi og gu1erødder. Rotenes, af skyld 10.32 mark, har 2 l1uSmandspladse. Samlet husdyrhold i 1891 var: 2 l1eSte, 32 Storfæ, 43 faar, 7 gjeter, 8 Svin og 3 høns. Samlet udsæd i 189O var: 14 hl. havre og 15 hl. poteter. Er(lalsdalen, af skyld 10.65 mark, har l l1usmandSplads. Sam1et husdyrhold i 1891 var: 2 heste, 33 Storfæ, 63 faar, 8 gjeter, 12 Svin og 21 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 17 hl. havre, l hl. havre til grønfoder, 16.5 hl. poteter. 1 ar anvendtes til næper. Kvamme, af Skyld 1O.8O mark, har 4 l1usmandsp1adse. Samlet husdyrhold i 189l var: 5 l1eSte, 33 Storfæ, 35 faar, 1 gjet, 5 Svin og 15 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 18.3 hl. havre, og 22.2 hl. poteter samt 2 kg. græSfrø. 0.34 ar anvendtes til kjøkkenhavevækSter.