Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/423

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


4 18 N0R1)BE BERGENHUS AMT. Fiskeri. Der fiskeS ved kysten 1akS, ørret, kVe1te torsk 11vitting, hyse, flyndre, sei, makre1, lidt kobbe. Garn, snøre, net og liner er de Sædvan1igSte redskaber Hjem1nefiSket er ikke af Stor Vigtighed. Sam1et udbytte af fiskerierne (1aks— og sJøørret i Førde og Naustda1: 1892 . Z893 . “894 . Z895 . Z896 . Z897 . Z898 . Ì899 .x. 1 Kr. 675 370 573 687 844 060 Paa gaarden Halb)“e)z(l var Smeltehytte for det 1 1759 op tagne Grim(1lie)2s kol)berr(erk. — I Fø1—de og Naustda1 var der ved udgangen af 189’3 10 Per soner, som drev 1andh andel efter bevilling eller hande1s brev; de vigtigste hande1Ssteder var FØ)’(Z6 og N(mst(ZaWl Før-de Cf?))’b7’tltg8’j(ö)“6)2*l.)lg op11ørte med sin Virksomhed vaaren l894. Der var ved udgangen af 1895 3 indskrænkede rett1gheder til udskjænkning af ø1. H e S t e m a r k e d holdes i Fm“de første torsdag i j 1l1‘.l1 maaned I herredet er: F ø r d e S p a r e b a n k, oprettet i 1843, med en forva1tnmgs kapita1 i 1899 af 1 4OO 362 kr. PoStaabnerier i herredet er: Førde, HoZsen. Der er t e 1 e g r a f S ta ti o n paa Fø)“(Ze. A n l ø b s S t e d e r i Førde heri-ed er: Fø)“(Z(). Bebygnin g. De tættest bebyggede dele er Fmdebyg(len o den nedre del af;4)lg(’(Z(tZ6’)l. Mindre tæt er bebygn1ngen langs fjorden, i Ho1senda1en og i Haukeda1en.