Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/417

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


412 NoB1)RE B11:nGENHUs AMT. Fra den nedre del af Da-lsdalen gaar en trang dal nordlig og nordvestlig mellem Nordda1Segge11 og RaVnenipa; i sin øvre del er det temmelig store Isvatn paa Brandsfonns øStside. lVo)“ddalen gaar fra Ho1sen kirke nordVest1ig mellem Norddals- eggen og Styggedalsfjeldi sydøst og Sørstestofje1d i nordvest og strækker Sig til Brandsfonns VestSkraaning. Mellem disse to sidste dale ligger Brandsfonn, en ved mindre dale og botner sønderreVet fjeldstrækning. I herredet er Groveb)—“(ee)2 og BrandSy“om2br(een. Kun ved HolsenVatns nordbred og i den vestre del af Grøningsdalen er endel gaarde, ellers er denne Strækning tyndt bebygget og sætrenes antal er heller ikke Stort. Strækningen østenfor Angedalen og Botne- dalen støder op til Jølster. Angedale)Z gaar fra Førdedalen kort østenfor Førdefjordens bund nordøstlig som en ganske bred, godt bebygget og svagt stigende dal til Botnevatn; her gaar den mod øst under navn af Botneda1en, bøier nordenfor Bergsnipa mod nord og slutter i ISvaSbot11 paa Kupefje1denes sydside. Her er toppene Bergs)2ipa, 1155 meter, Botneheia, 943 meter, Pladsm))a, 725 meter, Høgeheri og Kletten, 458 meter, alle paa gi-ændsen mod Jølster, og Vie;Zjeld, 67ð meter, sydvest for K1ette11. FjeldSiden falder i regelen steilt af mod Angeda1en. Den bebyggede del af Angeda1en er temmelig bred. Den øvre del af dalen er derimod trang. SaaVe1 i Angedalen som ved Jølstra er endel gaarde og pladse, men bebygningen er intet- steds tæt; der er faa Sætre i denne del af herredet. ‘ Landet mellem Angedalen og Naustdal herredS grændse har disse toppe: Sa)2djjeld, tr. p., 1249 meter, og Kupejjel(Ze-)ze, 1 2 7 7 meter. Vestenfor Trodalsvatn er flere toppe, skilte ved smaavande og 1nindre dalfører. Esp(mipa naar 769 meter. I den vestlige del gaar fra Førdefjorden Erdalsdalen paa nordsiden af Førdenipen og Steinheia, endende i en botn. Langs Førdefjordens strand er nogle gaarde og pladse og der er endel Sætre. u Evig is og sne. Grovebræ med Sandskarbræ . . 10.00 kn1.2 Jostefonn ...... . 14.99 » Skarvedalsbræ ....... O.36 » Sa1nlet area1 af evig is og sne 25.35 km.2 -—0’;Þ