Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/412

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


JØLSTER HERREI). 407 Matriku1sky1d mellem 5 og 10 Skyldmark har følgende 35 gaarde: I Helgeim sogn: Haugen, af skyld 6.19 mark, har 1 huSmandspladS. Skrede (6.68). Skrede (5.85). Panden (5.21) med 2 husmandspladse. Veiteberg (5.43). Fosseim (5.37) med 2 husmandspladse. K3øsnes (5.02). ]Oøsnes (5.02) med 1 husmandsplads. Sygnes(m(l (5.59). Sande (5.81) med 2 husmandspladse. lVIyklebost, 2 dele ((i.02) med 3 husmandspladse. — Zl[yklebost (6.00). .Myklebo-st (5.17). llIyklebost (5.13). Myklebo.st (5.18). M1;klebo.9t (5.87) med 1 huSmandSp1ads. Aasen (5.60). I Aa1hus sogn: G:jes(lal (5.44) med 2 husmandspladse. Leir-grovbakken (6.99) med 2 husmandspladse. Insteinsta(l, skrives almindelig Østensta(l (7.98) med 2 husmandspladse. Z)28Z8“2“728ll(l(l (5.20) med 1 husmands- pladS. Eikaas, indre (6.03). SZ()l’(?l(T“G36l“ (5.44) med 1 husmands- pladS. Fluge (5.44). Fl-uge (5.41) med 1 huSmandsp1ads. Aar- .w(eter, 2 dele (5.01). Saareim (6.61). Bø, nedre (7.(33) med 1 husmandsplads. Bø, nedre (6.9—l). Bø, nedre (6.7ð). Bø, nedre (6.86). Bø, øvre (7.41). Bø, øvre (6.65). Heg1—enes, 2 dele (5.97). Bjørs(ete)— (5.60) med 2 husmandspladse. Matriku1sky1d mellem 3 og 5 skyldmark har 125 gaarde Mellem 1 og 3 Skyldmark har 96 brug, og 22 brug har under l n1ark i matrikulSkyld. Gamle navne paa gaarde er: J ø1ster Jolmstr F Helgeim Helgeim)”. Dversda1en Duergsdalr. KVa1nmen Hvammr. LøSæter Löðusetr. Soleim Söleima)“ (flt.). Saareim Solgareímr. Aa1huS Ólhúsar (flt.). HegreneS Hegr(mes. Oldfun (l: Stenalder . . . O Broncealder. . . O Ældre jernalder . l Yngre jernalder ..3 Sum 4