Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/413

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


408 NORDRE BERGENHL’S AMT. Paa gaarden Høivik, som ligger øverst i Stardalen, omtrent 6 km. fra Josteda1sbræen, gjordes et større gu1dfund fra ældre jernalder, bestaaende af 5 gu1dbrakteater, fragmenter af en sjette, 2 guldstænger, en glasperle og er liden firSidet, hamret guldbarre. Gjenstandene fandtes under en større sten, som la-a i veien for pløiningen og derfor blev fjernet. I en gravhaug, som laa lige ved foden af Josteda1sbræen, mellem bræen og den nederste n1orænevo1d (men hvor i præstegje1det er ikke opgivet), fandt man et sverd og et spyd fra yngre jerna1der. Paa gaarden Hegrenes paaviste man spor af grundmuren af, hvad der kaldtes Audun Hugleikssøns borg. Levningerne af denne gamle stenbygning var 30 alen lang og 24 alen bred og syntes at have været omgivet af grave. Aa1hus (Jø1ster) kirke er en 1angkirke af tømmer, angives opført i 1795; Kraft angiver,— at den er opført før 1830. ()lhúss k-rkja var Jølster (Aalhus) hovedkirkes gamle navn. Kirken ligger paa Audun Hugleikssøn Hestakorns bekjendte eiendom, men omtales dog først i visitatsordningen af 1323. Af den gamle kirke eksisterer intet mere, dog siges en dør i den nu- værende kirke at skrive sig fra den ældre; den er firkantet, men viser mærker efter at have været rundbuet og ha-r rigt jernbeslag med rosetter. He1geim kirke er en langkirke af tømmer, opført i 1877, med 60O siddepladse. Helgeims kiä)“kja var Helgeim annekskirkes gamle na“vn. Egen præst er nævnt. Legater. Sognepræst Christen Daae og hustru Elisabeth Marie Friis’s legat, stort 10O spd.; renterne tildeles en eller 2 værdige trængende af Jølster n1enighed. Hovedveie. Hovedveien fra Va(leim— ved Sognefjorden kommer ind i dette herred fra Førde paa Jø1stras vestside, fortsætter langs denne elv op gjennem dalen til VasSenden ved Jølstervatn og gaar derpaa langs dette vands nordbred indtil 8kei, hvorpaa den tager opigjen11em dalen og passerer langs Skredevatns vestbred. Ved Skredevatns nordende begynder ny vei forbi Bo1sæter og Klakegg gjennem Vaatedalen til Breim grændse. Den gamle vei gik fra Skredevatns nordende til gaarden Førde ved Breimsvatn, men er nedlagt som hovedvei; den bliver muligens optaget som bygdevei. Veiens læ11gde til Førde var 38.5 km.