Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/404

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


JøI.STEB HEBHE1). 399“ Bran(lsj’omz, 142O m. (tr. p.), Sørstestoj)“el(l, 1237 m. —— lidt norden- for herredsgræ11dSen —, Støvle)z, 973 m., og VeStligst Kvams)î3eld, 1010 m. Fra JølstervatnS nedre del gaar op Gjes(lals(lale)a paa øStSiden af KVamSfjeld og Støvlen. GjeSdalsda-len er i den øvre del temmelig Vid og begrændSeS i syd af Sørstest0fjeldetS bratte fje1dSide. Paa dalens østside ligger Sandals)î’jel(Z, 1245 m., og Klo2(a, 852 m. “ Langs JølStervatn er kun en smal strimmel skikket til dyrk- ning. Til BrandSfonns bratte nordSide gaar op sæterdalen Saml- dals(lalen. Østenfor gaar BjørmZalen op mod BrandSfjeldet og skilles fra Sanddalsdal Ved en fjeldryg, S(m(l(lalsk)Zibben, 844 m. .4aselv(lalen fører gjennem SkrøklingeSka-ret over i Hauke- dalen. Østenfor AaselVenS dalføre ligger høie fje1de, der fra Vas- fjeld, Trollebotseggen og Grovebræen falder brat af mod Mykle- boStaddalen og KjøsneSfjorden; Grovebræen Styrter steilt mod Sygnesanddalen. Nordenfor MykleboStaddalen naar Or-ke)z ca. 94O m.; der er brat fald mod JølStervatn. Mellem Sygnesanddalen og Lundeskaret ligger Syg)aes(m(lm))a, l514 m., hvis sydSide begrændSer den øvre Grøndal. Der er faa gaarde og p1adse i denne del af JølSter. Gx“ovebɔ”(ee)z naar frem ved Sadeleggen og GroVenipa og sen- der et par jøkler ned i Sygnesanddalen. Landet begrændset af Grøndalen, Lundeskaret, KjøsneSfjorden, dalen fra JølsterVatn op til Bol- sæter, Stardalen med Aamotdalen og 0ldenskaret er tildels brædækket. Den da1, der mod Vest begrændSer denne Strækning, gaar fra gaarden Skei Ved Jølstervatn n0rd11or(løStlig over Skredevatn og Bolsætervatn og bøier saa nordVestlig over til Breimsvatns Syd- ende. Her gik den gamle hovedvei. Stardale)z“ er en fortsættelse af Vaatedalen, bøier ved Klakegg- gaardene østlig og fortsætter Svagt stigende med omkring l.5 km. bred dalbund mellem bratte fjel(lsider til gaarden AamOt; her faar den navn af Aamot(laZen, en trang dal, der gaar nordnordøStlig og fører gjennem 0ldenskaret over i 0lden. Mod Grøndalen og LundeSkaret er der steilt og flere bræer; mellem Kjøsnesfjorden og Sta1—dalen er enkelte høie toppe som Bjørga, l68O m., G)“epstadmpa og Dauɔ”emaalsmpa, og mindre dale gaar ind mellem diSse, Saaledes Fosseim(lalen, Grepstaddalen og Bevringsdalen. Disse dale ligger i en høide af ca. 600 m. o. h. SaaVel mod Kjøsnesfjorden som Skredevat11S dal er steile- fjeldSider, kun afbrudt Ved enkelte mindre elVe og bække.