Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/405

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


40O NORDRE BERGENHUS AMT. Paa Daure1naalsfjeldets østside gaar den tra11ge, flade Fo)zs- dalen mod Syd. Paa østsiden er der fra Josteda1sbræen temmelig brat mod Fonsda1en, Aamotda1en og Oldenskaret I Ski-edevatndalen, Stardalen og den nederste del af Aamot- Wdalen er endel gaarde og pladse, men bebygningen er ikke tæt; ved Kjøsnesfjorden er 3 gaarde, og der er kun 3 sætre. c]VO8t(3()Z(lZ“S’b7“(867l dækker herredetS sydøstre del. Landet vestenfor Aamotda1en og Oldenskaret og i vest begrændset af Vaateda1en deles ved den fra Stardalen mod nord gaaende Veitebergdal, der fører over til Myklebostda1en i Breim. . Snenipa, 1848 m. høi, har steilt fa1d. En betydelig jøke1, Aamotbr(een, gaar fra Snenipas østskraaning helt ned til det øverste -af Aamotda1en. Heggeimsfleldet har steilt fald saavel mod Veitebergdalen som Stardalen “ og Vaateda1en. Der er kun faa gaarde i denne del af Stardalen og etpar sætre. Svenske)2ipa. En del af dette fjelds syd— og østSkraaning falder i Jølster; det er ved Vaateda1ena dskilt fra Heggeimsfjeld. Fra det trigonometriske punkt paa grændsen mod Breim, 1454 m., sænker fjeldet sig jevnt mod Stardale11. Bebygning her er Klakegggaardene. Landet begrændset i øst af dalføret fra Jølster- vatn til Pau1en og i syd af Jølstervatn og i vest af Øvrebøda1en med Godtda1en og GodtdalSskaret er delt ved Aarda1sda1en; den østre del gaar over i Breim og den veStre ved Grønlifjeld over i Førde. Langs herredsgrændsen mod Breim er en række toppe som HZ(snipa, 1201 m., toppene nordøst for Helgeimsda1en, Erikstad- jjeld, 1302 m., Indstængebots)Ëjeld, 144O m., Kvan(lalsjffeld, 1478 m. og Blaadalsjjeld, 1553 m. Fygleda1en og Helgeimsdalen samt Hus(lale11 gaar fra Jølster- vatn til henimod herredsgrændsen. Paa-Indstængebotsfjeldets nordside og paa B1aadalSfje1dets top -samt paa dette fje1ds vestside er mindre bræer. I den nedre AardalSdal og langs Jølstervatn samt i Skrede- vatndalen er en del gaarde; der er kun faa sætre i denne del af Jølster. Mellem Aarda1sdalen og Øvrebø— sa111t Godtdalen er en række toppe: Godtdalsnipa, 1250 m., Høgema)2dsholteɔ2e, 1081 m., og Bjørse2yîjeld, 1167 m. Her er endel gaarde og p1adse langs Jølstervatns strand og nogle Sætre opigjennem da1ene.