Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/403

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


398 NORDRl-J BEHGENHUS AMT. ]øIster hen-red. ǫjØZ8t())’ herred (6ð2.64 km.2, i 1891 2824 i11dbyggere, i 1900— 2855 indbyggere) indbefatter Aalhus hovedsogn og Helgeim kapel- SOg11. Herredet udgjør et 1ensmandsdiStrikt og et thinglag. HerredetS gamle navn Var .]()lm.S—tr. Herredet ligger paa begge sider af Jølsterdalen med Jø1ster- Vatn og omkring Stardalen. Jø1ster hoved kirke, .4((lhe(s, ligger i hei-redets vestlige del paa Jølstervatns nordbred under nordlig bredde 61Ò 31‘ 5l“ og under 1ængde vest for Kristiania lo 29‘ 4“. HerredetS største udstrækning fra nord til syd er- 22.7 km. og fra øst til vest 47.3 k1n. .følsfe;““ Zl(’l“)“’(’(Z omgives af følgende herreder: Før(l(), Naz(Sf(ZaZ, Gloppen I)z(Z(;li‘YCe)Z, Haj3lo og Balestr(m(l. Af 11erredets san11ede areal, 652.(3 km.2, er: Km.2 Fastland . . . 6—52.ö Ø e r: 40 smaaøer ....... . O.1 Ved det betydelige JølStervatn og Jølstra samt ved side- da1e deles herredet: Landet søndenfor Jø1sterVatn og Jø1stra, i øst begrændset af LundeSkaret Og den øvre del af Grøn- dalen, gaar i syd over i Førde 11erre(l. .]ølste)“(Zale)a kommer ind i herredets vestlige del fra Førde og fortsætter nordøstlig gjennemstrømmet af Jølstra; det er en ganske bred, af temmelig Svagt skraanende fjeldsider omgivet da1. Derefter følger Jø1stervat11, som paa flere steder har ganske steile sider; det dyrkbare strøg er især paa sydsiden temmelig smalt. Kort østenfor Vandets østende i Kjøsnesfjorden bøier dalen mod syd og fører gjennem et høit skar over i Grøndalen og ind i Førde herred. Landet her paa sydsiden af Jølstervatn har sine største høider 1a11gs 11erredsgræ11dsen: G)“()(:eb)“(ee)z, T)“øllebofsegge)z-, l424 m. (tr. p.), Vas)îjeld, 141O m. -— lidt nordenfor herre(lsgrændsen —-, Z3jØ*)’)2(Z(lZ8jj6Z(?, 1443 m.,