Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/391

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


386 NoP11)BE BERGENHUS AB1T. Kirken truedes ogsaa denne gang, og alene den massive ste11mur, der omgiver kirkegaarden, skal have reddet den. Paa gaarden Skagen blev flere huse, hvoraf ogsaa hovedbygningen, flyttet af skre(let, uden at dog nogen videre skade skede. Et andet langt betydeligere fjeldskred har en gang i tiden — antagelig for omtrent 150 aar Siden — gaaet Ved gaarden Grø)zha2(g i Bygstad, der hvor nu pladsen Sæter ligger. Gaarden Grønhaug var ved den an1e(lni11g blevet begravet. Landet vestenfor Skilbreidalen og Aase(lalen og mod syd begrændset af Dalsfjorden har sine høieste dele paa strækni11gen fra det trigonometriske punkt Bleie)a —- der ligger noget vestenfor dette heri-ed — henimod Kvamshesten,„ der naar en høide af 1239 m. Paa Sydsiden er der brat styrtning omtrent 47O m., og her- fra Skraaner det svagere mod Dalsfjorden. Den østligste pynt af disse af kong1o1nerater bestaaende fjelde er Litlehesten, 901 m., der først styrter temmelig steilt ned paa 11ord-, øst— og sydsiden og siden Skraaner svagere mod Jøsepvatns vasdrag. Mellem dette vasdrag og Aasedalen samt Skilbreidalen ligger en lavere fjeld- strækning, der Skraaner svagt mod disse dale og mod syd stræk- ker sig frem til den nedre Gauldal og DalsfjordenS bund. Den meste bebygning ligger om Bygsta(l kirke saavel i den mod nordøst gaaende Bygsta(ldal somi Kapsta(ldalen. En del sætre er paa det lavere plateau østen— og søndenfor Litlehesten. EVig is og s11e. I)el af SkarVedalsbræ ..... 2.00 km.2 Geologi. I dette herre(l Staar konglomerat og san(lste11 i herredets nordvestlige del i Kvamsl1esten. Landet under denne i BygSta(l anneks er skifer. Ellers er grundfje1det med granit raadende. Terrasser findes i dalen ved Sveene. Elve, der fa1(ler i Dalsfjor(len er: Paa sy(Z—s“i(l(?)z .— s S((gt’2“k6Zl’6)), der danner gl’æ11(lSe11 mod Ytre Holmedal, ko1n- mer fra Vestsiden af Høge11aava og løber nordlig ned gjennem Sagvikda-1en, optagende til1øb fra tjernet nordenfor dette fje1d, og falder forbi Sagvik i Da1sfjor(len. Paa mr(Zsi(Zen.“ j Z((tZ)—S’I((ld(’lv(’)“l kommer fra et lidet tjern østenfor Bleien, gaar ind i dette l1erred sydøstlig, løber ned gjennem Kapstaddalen og