Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/390

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


INDRE HOLMEDAL HERRED. 38ð Haukedalen har temmelig steilt fald mod Viksdalen og Eldals- dalen, og enkelte mindre dale gaar fra førstnævnte dal ind i nordlig retning, saa1edes: Rimadalen vest for Rimal1esten, Stor- Z)Oll72 fra Byttevatn og Kjelstadbotn fra Mjelsvatn. Vestenfor sidstnævnte botn hæver sig “toppen Persnaava og vestenfor denne Storj3“eld. Mod Haukedalen er jevn sammenhængende fjeldside med kun faa mindre bække. Sa-ave1 i Eldalsdalen som Haukedalen er en del gaarde, og i Viksdalen og paa fjeldsiderne enkelte sætre. Landet nordenfor Gaula, Viksvatn og Haukedalen, i vest begrændset af Aaseda1en og Skilbreidalen, har høie toppe paa grændsen mod Førde, som: t()ppen vest for Myklevatn, ca. 940 m., foppen nord for Høge sæter og KvandalsZ3el(l, 1 013 m.; fra denne høideryg falder fjeldet mod Myklevas- edalen, der fra den nedre del af Haukeda-len gaar i nordlig ret- ning, og mod Viksvatn. Østenfor Myklevasdalen har fjeldet temmelig steil side til Haukeda1en og Haukeda1svatn. Vestenfor Kvanda1sfjeld hæver sig toppene Klongren, 803 m., ]Jundsgrønen, 653 m., og nordenfor Klongren er nogle lavere “toppe langs grændsen mod Førde herred. Saavel mod Gauldalen som Skilbreida1en falder fjeldet i begyndelsen jevnt og svagt, men paa de sidste ca. 500 m. i regelen steilt. Langs Lundsgrønens vestre fod ligger et dalføre, hvorigjen- nem hovedveien fra Indre Holmeda1 kirke til Førde fører, og paa Vestsiden af dette hæver sig Nonskletten 418 m., hvis vestside grændser til Aasedalen. . I Haukedalen, paa Viksvat11s bred, i Gauldalen, fra kirken og opover, og i Skilbreida1en er en del gaarde, og paa fjeldsiderne -er sætre. Ved Sande gik 15de juli 1862 ved middagstid et betydeligt jord— og sneSkred. Om formiddagen samme dag havde der været et forfærdeligt regnskyl, der formodentlig har løsnet jordskorpen fra fjeldet. Det begyndte lige under Sandefløien, den fjeldtop, der ligger lige op for Sande. Først gled 11ele jordmassen ned mellem Grøfte- bakken og Skagen; dette skred, der var det største, gjorde dog ingen anden skade end at ødelægge jordsmonet og flytte Gau1as leie længere mod syd, hvorved veien paa sydSiden af elven blev ødelagt Nogle faa kreaturer blev dræbte. Omtrent Ve time efter dette første skred løsnede et andet ved Sande lige op for kirken. Dette var vistnok ikke Saa stort, men anrettede langt større ødelæggelse end det første, idet det nemlig ødelagde samt- lige huse paa Sande. Denne gaard laa lige ved veien, der hvor denne overskjæres af bækken, der kommer ned fra Sandefløien. 25 — Nordre Bergenhus amt II.