Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/387

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


382 NoR1)HE l3ERGENHUS A1æ1T. BjørndalselVen til Bjør11dalsgaardene og Â?(tl(t-S’l(“]l(Y?“’át)2“, og en vei fører forbi Svartvatn til Gz((Z(lal, derfra videre over Tue1and, Ga-llefosS, Heggeim, langs SteinSetvatns Vestbred og over i .4a)W“eberg(lalm i Indre Holmedal. Fra denne tager ved I)ingsøren en ridevei af sydover til Dingsør sæter og fører paa Ski1breivatnS østside ind i Lavik og Brekke herred til Strandaas ved NordStrandsvatn. Fra Sellebakken ved bygdeveien tager en ridevei af til Mykle- bostad og fører videre op gjennem VaSda1en til Steie.S“tøZ. Ved gaarden 1S’am(Zal ved sidstnævnte vei tager en ridevei op til Norddalsvatn, fører langs dettes østbred og videre til Strandene-S— ved Dalsfjorden. Ved Haz(1gsbakke ved bygdeveien tager en vei østover over Skada1en og videre til Næ-ddal. Paa Z)(tZSjî)“O)’(Z(?22S )lO]’(ZSl“(Z(? fører en daarlig ridevei fra Fos- viken til FoSSedalsgaardene og videre som sti over plateauet ind i Vevring til þVØ‘)’(Z(åÚ“O)’(Z()]2. Paa Fossedalsvatn og KrokVatn finder man i regelen baad. Denne forbindelse mellem de to fjorde er vistnok daar1ig, men pasSereS af og til af f0dgjæ11gere. Ytre Holmedal herred er delt i 2O SkolekredSe med 675Þ underviSningSberettigede børn lO lærere, 2 lærerinder. (1895.) Den ved Skatteligningen i 1894 antagne f O r m u e udgjorde kr. l 338 300.00; den 11dlignede h e r r e d S S k a t kr. 13 671.()(). Indre Holmedal heri-ed. I1e(l“re Holmedal herre(l (56O.7—L km.2, i 1891 369O indbyggere, i 190O 3529 indbyggere) indbefatter Sande l1ovedsog11 med Byg- sta(l annekS og Vík Sogn med H(8—9f(t(Z kapel. Herre(let er et lensmandsdistrikt og et thinglag. Holme(lals gamle navn var: Holm-udal-r. Herredet ligger omkring den inderste del af Dalsfjorden og paa begge sider af den fra Dalsfjorden opgaaende dal Gauldalen og dens fortsættelse. Indre Holmedal l1ovedkirke i herredets vestlige del paa nordre side af Gaula ligger under nordlig bredde 6l0 19‘ 36“ og 1mder længde Vest for Kristiania 4Ò 55‘ 33“.