Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/386

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestYTRE HOLMEDAL HERRED. 381 Holmudal (Hölmu) kirkja Va-r Ytre Holn1edal (Holmedal) ho’vedkirkeS gamle navn. Egen præst er nævnt senest 1334. Holmedal præstegjeld blev delt i Ytre og Indre Holmedal ved reskript af 1ste august 1755. I den nuværende kirke er kun kirkeklokkerne og andet i11— ventar fra den gamle kirke, samt altertavlen, som staar til- Sidesat. Holmedal kirke fik i gave før 137O af Emne i Tyssedal Ve maanedsmatebol og en ko, af en Astrid en ko, af Halldor i Ger(le 1Z2 kyr1ag og af Nikolas i Tysse 1Z2 maanedsn1atebo1 i Strand. Guddal kirke er en langkirke af tømmer, opført 187O, med 21O siddepladse. Kirken er ogsaa kaldet Engekirken efter gaarden Engen, der ligger tæt ved kirken paa sydsiden af Bogevatn. Guddala kirkja var Guddal annekskirkes gamle nav11. Den synes i 1327 at have været annekteret til Sande. Z4saness kirkja hed en gammel kirke paa AaSnes i Hol1nedal sogn. Efter B,jørgynjar kalfskim2 synes det, som om præsten i Holmeda1 har betjent kirken. Legater. Fru ArentZ’s legat. Af dette legat tilfa1dt der præstegjeldets fattigkasse 694 spd. 37 sk., hvoraf renterne uddeleS til trængende. Hovedveie. Fra Remaestrøm fører hovedvei Sydover paa østSiden af Breivatn over Svinevik og Loneland til La-9sevWik ved Hovlandsvatn. Længde ca. 9.5 km. Denne vei er nu rodelagt kun til Espedal; fra Espedal til Skor i HylleStad er den sløifet som offentlig vei. Andre rodelagte kjøreveie. Rodelagt bygdevei fra Bergen der i Nautsundda-len kommer ind i Ytre Ho1medal fort- sætter langs Breivatns østside til Rennestrøm og Flekke ved Flekkefjorden og derfra over Stav (Haaland) og Sletteland til Dale ved Dalsfjorden. Veien, der er 3.7 meter bred, er fra Rennestrøm til Dale tung og daarlig. Ved Sellebakken passereS DalSelven paa en stenbro. Veiens 1ængde er ca. Z7’.5 km. Kj ørbare veie. Der er vei fra Leitef til Tysse(lal ved TySSedalSvatns nordende. Rideveie (fOdstier). Fra Hellevik ved Gjø1angerfjorden fører en bedre ridevei til Love og Holt, hvor den deler Sig i to, hvoraf en fører til Langsjøen, hvor der er baad, og hvor der sættes over dette vand ind i Hy1lestad herred, og den anden fører paa Lonee1vens østSide ind i Hyl1eStad til Home. Fra bygdeveien kort nordenfor Staar tager en ridevei af syd- over ti1 øst for Klíbberen; her deler den sig, idet en fører langs