Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/388

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestINDRE HOLMEDAL HERRED. 383 Herredets største udstrækning fra nord mod syd er 2l.8 km. og fra øst mod vest 5O.2 km. Indre Holmedal h(?)“re(Z omgives af følgende herreder: )Vl“l’(? Zï0lMl(’(Z(lZ, .V(ll(8f(ZáZ, Fø)“(l(?, .B(lZ88Zll’(I)l(Z og ]xÎi)“k(æbø. Af l1erredets samlede areal, ?)60.9l(l11.2, er: Fastland . . . . 560.7 km.2 Øer: s1naaøer .... . 0.2 » Ved Dalsfjorden, der kommer ind i herredets vestlige del, og den fra sa1nmes bund i østlig retning gaaende dal, Gaul- dalen, hvori Viksvatn ligger, samt ved dennes sidedale, Eldals- da-len, Haukedalen, Aarebergda-len og Skilbreidalen er herre- det (le1t. HerredetS l1oveddalføre er Gaz(l(lale)z, saa kaldet efter elven Gau1a, som gjennemStrømmer Gauldalen, strækker sig fra gaarden 0Se11 ved Da-lsfjordens bund, hvor dalen er temmelig smal og begge sider Steile; den gaar i sydøSt1ig retning indtil gaarden Korsvold, hvor den bøier ret i syd indtil gaarden Lersan(l; her- fra fortsætter den i en lidt østligere retning til gaarden DySje- la11d, hvorfra den omtrent ret— i øst gaar til VikSvatn. Dalen er i det hele smal, men udvider sig ved gaarden Sygnen og ved l1ovedkirken, hvor den Siden optager mindre dalfører. Fra Viksvatns vestende fortsætter den i østlig retning over dette vand med meget steil side paa Vandets sydSide, hvor der kun er en ganske smal dyrkbar strimmel, der paa nordsiden er en svagtl1eldende skraaning. Ved ViksvatnS østende deler dalen sig i Eldalsdale11 og Ha-ukedalen. El(laVls(lale)z gaar i sydøSt1ig retning mellem Storfjeld og Høg- egge11 samt Skarfjeld indtil ()pdalgaardene; her faar den nord- østlig retning, over Myrevatn og Mjelsvatn, men tager saa under navn af lZlÏk-S’(Z(tZ(?)2 igjen sydøst1ig retning og gaar omkring Holme- vatn ind i Balostrand. herred. Dalen er i den nedre del indtil Opdal nogenlunde vid, men bliver derfra smal og mindre be- bygget .H—(lltk6(Z(tZé)l skjærer øst nor(løstlig ind til Haukeda1svatns syd- ende og fortsætter herfra om dette vand i næsten nordlig retning ind i Førde herred. Sidedale til Gau1da1en er: .4arebeø“gdalen, som kort vestenfor Indre Holmedal kirke gaar mod syd og fører søndenfor Aareberg- gaardene over i Øksnelandsdalen eller YkslandSdalen, der udvider sig om Ykslandsvatn og fortsætter med sydlig retning ind i Kirkebø