Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/381

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


376 NOB1)m-: BERGENHUS A1s1T. Jernværket var anlagt paa gaarden Hellevik og kaldtes efter den samme gaard underliggende plads Saurdalen, ved hvilken ertsen toges, S a u r d al s j e r nv æ r k. Malmgangen blev først bearbeidet af Grimeliens Værks interessentskab, men blot for syns skyld og for ei at tabe retten. Senere i aaret 1773 blev der mutet af Bernt ReinertSen, borger og bødker i Bergen, og en bergmand, ved navn Gasman, hvilken sidste snart afstod sin ret til den første, der Samlede et lidet participantskab i Bergen. Masovnen blev opført paa nævnte gaard, Hel1evik, tæt ved gruben, og af dens bygninger sees endnu levninger. Værkets beliggenhed var forøvrigt bekvem i henseende til drift, transport og de tilvirkede produkters afsætning. Jernforekomsten ved Saurdal er før omtalt (bind I, pag. 555X. I herredet er et hellebr11d paa gaarden Bakke Ved udgangen af 1895 var her l2 personer, som drev lan d- l1andel efter bevilling eller ha-ndelsbrev; de vigtigste handels- steder var: DaZe og HoZmedal. Rettighe(l til udskjænkning af øl havde l11ge11. Ytre H0lmedals l a n d b o f o r e n i n g er Stiftet 1856 med formaal: 0phjælp af 1andbrug-et og dets binæringer. Ved ud- gangen af 1895 talte forening-en 42 medlemmer. Af fa briker eller industrielle anlæg er i herredet: Helle og V(l(ll’(Y(tZ t()glZ:(m-kor-, G—jøZ(l‘)l(l(’l’ .sagb)“11()— bl-zøsbfabrike)e Fir(la, Trolle- tfO—S’8(’l2—S’ l(Z(Z’l)(tt’(îf?lb)’ík og Z)(1le klogfabrik: de to sidste er nylig sat i drift. I herredet er: Ytre Holme(lal Spareba11k, oprettet 1873, med en forvaltningskapital i 1899 af kr. 355 050. Postaabnerierihe1—redet er: (i“d(laZ, Leitet, (ffjøla)zg()r, Dal(ɔ i SØll(ZZ(jOl’(Y, Holme(l(d. An1øbssteder i herredet er: GjøZ(mgeɔ“— (Hellevik), Sfrømsn-es-, Holm-e(lal, Leitet (Fagerv‘iZ;), Flekke, ])ale, 1S‘am(le. Bebyggelsen er paa SydSi(len af fjorden tættere ““end almindelig paa Vestlandet. Tættest bebygget er Dalsbygden“paa begge sider af Dalselven, strøget omkring F1ekkefjorden og syd- over op igjennem Gu(ldalen, fornemlig straks nedenfor kirke11. NordSiden af Da-lsfjorden er jevnt godt bebygget fra Ask-