Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/380

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


YTRE I—IOLMEDAL HEHHE1). 375 De gaarde, Som har den bedste skog er antagelig Tyssekvam og Statens Skogeiendon1me paa Soleim, Hovland og Hellebost samt gaardene Re)mestrøm, Hellevik og Smrtefos. Regner man med 1øvskog, er gaardene Tyssedal og Holt gode skoggaarde efter der- værende forho1d. Der fiskeS si1d, sei, torsk, broSme, pale, n1ort, flyndre, kveite, 1ange, hyse, hvitting o. S. v. Redskaber: not, garn, Snøre, liner, dorg, troe eller Stang med tøm. LakSefiSke med kilenot bruges nu i stor udstrækning. HjemmefiSke, Som foregaar her i fjorden er af vigtighed. Men i mange aar har sommerSildfiSkeriet slaaet feil her. Kun lidt Seifiske foruden laksefiSke med not har sla-aet til i de sidste aar. Sam1et udbytte af fiSkerierne i Ytre Ho11neda1. c- Kr. Z892 . — “893 . 720 Z894 . . 600 Z895 . . 172O “896 . . 15OO L897 . . 1567 “898 . . 144O Z899 .......... 1100 Laks ogsUøørretHSkei.Ytre]3ohmedaL Kr. L892 . — -893 . 720 Z894 . 600 Z895 . . 172O Z896 . . 1500 Z897 . . 1567 l 898 . . 840 Z899 .......... 1100 Brisling og Smaasi1d i 1898 600 kr. Det har engang besiddet et jernværk, Saurdalens vær-k, der imidlertid Synes opgivet, efterat det for endel aar siden blev kjøbt af et ko.mpani, der udSkibede flere ladninger med en gang, men Senere har ladet det urørt. -må-—