Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/379

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


374 NoH1)RE BERGENHUS AMT. Fjeldslaatter er der lidt af i Da1e og Guddal sogne paa gaar- dene Kleppe, Sæte)2es, B()l’Z)lZ6ílll, Dale med flere gaarde Paa grund af stigende a-rbeids1øn udnyttes ikke fjelds1aatterne Som tidligere. KVæget er fordetmeste fjordrace. I de sidste aar er kvægavlsforeninger oprettet med 1 og 2 Sta-mokser af fjordkvæg. Enkeltvis forefi11des blanding af te1emarkskvæg. Opgave over kreaturhold samt fjærk1—æ i Ytre Hol- medal herred 1ste januar 189l: Heste . . . 458 Storfæ . . 4699 Faar . . 6452 Gjeter . . 2629 Svin . . . 470 Rensdyr . l Høns . . 85O O

2Ender .... 3

Der opd1—ættes og sælges heste og l1ornkvæg. Store myrer findes ikke i heri-edet, men de fleste af dem betegnes som n1uldmyrer skikkede for dyrkning, naar de ellers ligger bekvemt nok til. Der er brændtorvn1yr af 1niddels kvalitet. I de skogfattige strøg benyttes torvb1—ændse1, fornemmelig paa nordre side af Dalsfjorden i Holmedal sogn. Ytre Holmedal har skog i Gudda1en og ved en del gaarde ved Dalsfjorden. Area-let er 118 k1n.2, hvoraf 39 km.2 furuskog og 79 km.2 løvskog af birk. Furu, birk og Or er skogdannende træer, sjeldnere l1asse1; gran, lerke og furu p1antes og findes paa gaardene Holmedal og Tysse. Ellers har i de sidste aar været beplantet mindre felter fornemlig med lerke og grantræer. Af træer vokser i herredet: furu, birk, 01’, ask, l1asse1,rogn„ l1eg, lind, asp, ek, selje, alm og vildapal 111. fl. Bygningstømmer kjøbes. Ende1 brændeved Sælges, og ligesaa en del birkebark. Middelpris i 1895 var pr. meterfavn ved: birk kr. 13.5O, furu kr. 10.00, Or kr. 9.00. Middelpris i 1895 pr. tylvt bygningstømmer: kr. 36.00 for 12 fods 8“ )( 3“ tømmer. Staten eier 3 af de bedste skogstrækninger, Soleim, I—Iovlaml og Vestre Hellebost i Da1e sogn.