Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/377

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


372 NoH1)H1—: BERGENHUS AMT. Km.2 Ho1vlandSdalsvatn . . 4.7 Nautsunde .... . 0.7 Del af Skilbreivatn . . 0.3 Vand øst for Østfjeld ....... O.2 Vand vest for Rørbotn ....... O.2 Del af Langevatn syd for Hovlandsdalsvatn 0.2 Øvrige 211 ferskvande ....... 3.8 Sa1nlet areal af ferskvand 28.7 I vandene er Ørret og røyr. Kun i en elv i herredet fore- kommer noget 1aks, i vasdraget op af Flekke. Ingen af herredets elve og vande antages at være rig paa fisk. I vasdraget forbi gaarden Lone og Holt siges at være fisket noget i de Senere aar. Kyst. Mod Dal.SZfjor(l()n har herredet en kyststrækning af 92 km. Denne fjord gaar fra Askvold grændSe, hvor den har en bredde af 3.ð km., østlig ind i dette herred. Den indsnævres mellem Strømsnes og Vaarnes. I denne vestlige del er dens kyster, især den sydlige uren, med skjær, øer og grunde. Den nordre kyst er renere. Midt iløbet mellem Kysnes og Vaarda1snes ligger en berygtet flu, Vaardalsjiuen, der kun sees i meget lavt vand. Paa søndre side danner fjorden en mindre bugt paa grændSe11 mod Askvold og senere Gjølangerfjorden, der gaar ind mellem Kysnes og Aanes. Fra StrømSnes er Dalsfjorden smalere, ca. 1 km., gaar østlig og sender mod sydøst den trange, krogede og urene Flekkefjord, der er ca. km. 1ang. Indenfor Da1e synes fjorden ganske at skulle lukke S1g, den er her kun 500 meter bred, men den udvider Sig her indenfor til 1 km. og fortsætter med aftagende bredde og gaar indi Indre Holmedal. Paa nord— og sydsiden er mindre bugter, der har navn efter de nærliggende gaarde. Paa Østsiden af Kysnes er stoppeplads 111ed 7 favne vand. Me11e1n Barholmen og land er ufarbart. I GjølangeɔÍfl“ord kan ankres ved Skoren, men der er 12 favne dybt. Ved Gjølanger, øst af holmen, er ankerpladS med 8 favne vand. J ordsmon. I herredet er sandblandet mu1djord med ler- grund eller sandblandet 1er. Somme steder er myr1ændt, andre Steder grund1ændt.