Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/376

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


YTRE HOm1E1)A1. HEBHE1). 371 Til GuddalsvaSdraget hører: Breivatn, som er firkantet, 2 km. langt og 1.5 km. bredt, og Hovl(m(ls(lalsvatn med urege1mæSsig form og bugtede bredder. Det er fra øst mod Vest henved 6 km. I Da1Sbygden er 2þIyklebo-S“l‘Z?at)z, 2.7 km. langt og i den øst- lige del henved l km. bredt. Langevatn vest for FosSeda1shængenipen paa græ11dSen mod Vevring er 2.2 km. 1angt, men meget Smalt. ?§Æ?æx§§§§P§§æff§æ§§e§æ§§§§H§æZ§§§§Æ -—§‘&X —“—x ve æ W— æ c:;(C—“ “ 8s§Þ—xÞ“‘5::äffÞÊ—‘2(v,í-‘—=Ê;§—33Þ=3Pv‘§È3’J—3W—‘“P=”’‘?VW=æ1—så Ò§’ZåÞ3

ɔ§åm§2æ5xS§cæxû2FS
:39a§2§x2Ce§Ô;=

B—C “’—‘1ǫ...J—C må,(Þ(—D CåJ C—ɔÞ—ta “ om c+æs?—= —::“;;ɔ m c1 —G;c„ eg 2— g åît-Ö4å’å?Þ?—å‘2:2—1t::‘äCÞC+?—’å=+C§‘Þo-— C1—C;ɔ??Þs=åZ.C—Þ9‘ sa-ɔË” 9? (:sɔ§åå:2Þɔ:Z; å3CäÞ:3øgå,Z§g’g“§§2;?gCgmÞffg‘8Þ§2—g“5 .0m5 01Cɔ 2JC(. gik-I, G (jÞ—Ih-a G §:’0Cä‘ m N S C:9? C+ ’‘ — Þ—ɔ 4VV‘ . gå C—Y S C ?2 å§Þ§§=§§å =§ å0§ §S§Þ . GC1ucÞ—Ûo cg)+oɔɔC+”ɔ= 4(Û.1C+4..o —54. S = S åå F § å Så -.. Om ɔ-ɔccɔc .—t.—.55,.—:...5—‘ff...t=. 5— m m g ,., W æ På S g‘ g ” .CÏ.. .gg...Ë„. m G Så ’ CgC— ɔg3—C.—gɔɔɔ C g C St CÞ—4ÒÛ ocoɔ-:P—C.— G—1 nl.;—— N ǫP?ǫPPffwǫffWǫǫǫǫǫǫffǫÔC—ɔɔɔǫÔǫÒɔÔÔɔÔɔF m1x-):.)wæt1xɔ:.xɔc=1x:“1x-)c.ǫWɔ“;=—1x‘.)Pc1*e-—“c‘:usmakà:ti&:å&C;..“:—“j&;ü;îǫ&N,;;.;x;(C;=;—C BOgevatn . . 0.4