Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/374

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


YTRE HoLMEDAL HEBREn. 369 vestlige del; flere af dem er temmelig betyde1ige, saasom TysSe- 1dalsvatn, Fuglevatn, Breivatn og Hovlandsvatn. Fjelde her er Vardehei, 442 m., Sulsteinshei, 422 m., og Haahei, 426 m., paa halvøen sydvest for Flekkefjorden. Myklebosthei, L()nehei, 301 m., og Klibberm, 539 m., ligger paa grændsen mod Hyllestad, alle tre søndenfor Gjølangerfjor- den, Tyssedalsvatn og Fuglevatn. Østligt hæver fjeldene sig til noget større høider, saaledes .Slethei paa grændsen mod Hyllestad og østenfor dette fjeld Skaarehei, 734 m., og Øsfhei, 690 m., paa grændsen mod Lavik og Brekke. Kun i den vestlige del er en nogenlunde tæt bebygning. Geo1ogi. Langs Dalsfjorden staar skifer, i høiderne paa fjordens nordside syenit, paa sydsiden grundfjeld. Herredets nordøstlige del naar op i sandstens— og konglomeratfeltet. Der er terrasser i da1ene, Saaledes i Dale. Elve. Antallet af indsjøer er ganske overordentlig stor-t, og der er er en hel del elve, de fleste dog mindre betydelige. Elve paa nordsiden af DalSfjorden er: Elven i Fagerdalen“ dannes af bække fra nogle smaa tjern ved Skaalefjeld og ved Moluren. Elven falder forbi Ytre Holme- dal kirke i Dalsfjorden. Fosselven springer ud af At1evatn, hvorfra den i vestlig ret- ning gjenemStrømmer Vagstadda1en, bøier ved Lisæter Sydlig og falder forbi Lisætergaardene i Dalsfjorden. Fos-9edalselv(m gaar fra Krokvatn Sydlig forbi gaarden Fosse- dal, øvre, danner Fossedalsvatn og løber fra dettes sydende først i syd og derpaa i østlig retning og styrter nordenfor Dalshesten i Dalsfjorden. Denne elv fører en betydelig vandmasse. Kvandalselven løber fra Kvandalsvatn paa sydsiden af Bleien i vest1ig retning optagende flere mindre ti1løb, bøier paa Lauke- landshestenS nordside i sydvestlig retning og falder gjennem Lauke1andsfossen ud i Dalsfjorden. Ogsaa denne elv fører en temmelig betydelig vandmasse. Bjørndalsvatn og Lekvava-tn har afløb mod nord ind i Vevring, og Langevøtn ind i Kinn herred. Paa Dalsfjordens sydSide er fra vest mod øst følgende elve: Langsjøens afløb er kun korte elvestykker, Som forbinder de mindre vande: Litlevatn, Kringlevatn og Tenaa-Svatn, hvilke alle ligger efter hverandre fra Langsjøen til fjorden, hvor elven munder ud. Loneelven har sit udspring i Hyllestad herred nær ved her- 24 —— Nordre Bergenhus amt II.