Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/372

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


YTRE HOLMEDAL HERRED. 367 Øer: K111—2 Dalsøen. . . 1.2 117 smaaøer ........ O.6 Sam1et areal af øer 1.8 Ved Dalsfjorden, der som berørt gaar fra vest til øst, samt Ved den fra DalsfjOrdens sydside i sydøst gaaende Flekkefjord samt ved Guddalen deles herredet. Den nordenfor Da1sfjorden liggende Strækning af hei-redet er en del af høifjeldet mellem Dalsfjorden og Førdefjorden. Der er temmelig steile fjeldsider ned mod Dals- fjorden, 600 til 800 m. høie. Naar-undtages enkelte mindre dal- fører, er denne Strækning sammenhængende lige fra den i Askvold liggende Atlø. Dalene er: Fagerdalen Vagstaddalen, Fosse(Zalen og Kvan(lalen. Vestenfor Fagerdalen paa grændsen mod Askvold ligger det trigonometriske punkt Dokka, 737 m., samt il[oluren, 82l m.; øst- .skraaningerne fra disse fjelde begrændser steilt Fagerdalen I den sydlige del ligger Mælen og Loveimaasen, l88 m. Mellem Fagerdalen og Vagstaddalen hæver sig Blaajjel(lsaafa og Rivedalskleften, 491 m., der grændSer mod Dalsfjorden, samt Svab‘rm2, 580 m., og LangedalsnZipe)2 paa grændsen mod Ki1m herred. Østenfor Vagstaddalen ligger mod DalSfjorden Helleberget, der følger fjorden 7 km. Helleberget hæver sig steilt op fra Da-1sfjorden og danner en lang, skarp kan1. Langs Hellebergets sydlige steile Styrtning strækker sig en afsats fra Vindei1n til Ostersteinen i omtrent 1.000 fods høide. Ovenfor er fjeldvæggen meget steil indtil kammen. He11ebergets østligste del kaldes Dalsheste)2, 712 m., og fjeldet viser bedst sin eiendommelige form, naar man kommer indenfra fjorde11. Østenfor Dalshesten sænker fjeldet sig ned indtil omtrent 19O m. til Fossedalen. Her hæver sig i den nordlige del Fossedalshængenipen, 721 m., og MarkehCe)aige- nipen paa grændsen mod Vevring. Østenfor Fossedalen er fjeldet igjen høiere med temmelig steil Side mod I)alsfjorden. Toppe her er: Kringlegî’jeld, 779 m., Etre)î’jel(l, 809 m., Blaa- J§“eld samt Bleien, l 315 m., — paa grændsen mellem dette her- red, Kinn og Vevring — alle paa nordsiden af Kvandalen, og paa sydsiden af denne ligger Laukelandshesten, 802 m. Ved Fagerdalens og Vagestadda1ens mundinger ligger den meste bebygning, ligesom der ogsaa er endel gaarde og p1adse langs strandsi(len udenfor Fagerdalen og indenfor Lauke1ands- hesten.

—].........á