Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/371

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


366 NORDRE BERG1—:NHUS AM’I’. Der er nybygget Vei fra Gjervik over Spor og Leirvik til Vil- mS— og fra G)—Or-, sidearm til sjøen ved Saz(esma(l. Længden er (i.9 km. Veien fra Stavanger opover dalen langs St8al1gSVatI1S nordside og ind i Kime kan neppe bruges uden Som ridevei. RideVeie (fodStier). Sti fra Haar-aag Sydover ind i Hylle- stad til SeZjeml(Z. Sti fra Sfrømmeän ind i Ytre Hol1nedal til V1“k. Fra Rí)agsz“ad gaar ridevei ind til Hm Holm“e(Zal kirke ASkvo1d heri-ed er delt i 18 skolekredse med 390 under- viSni11gSberettigede børn, 8 lærere (1895.) Den Ved skatte1igningen i l894 antagne f o r1n u e udgjorde kr. 711065, den udlignede l1 e r re d S S k at kr. 9 546. Vtre l-lolmeclal heri-ed. l“’tre Holme(Zal herre-e(l (505.343 km.2, i 1891 3811 indbyggere, 1 190O 3 727 indbyggere) indbefatter Dale h()2;e(lsog)z og Holme(lal og Guddal amZekser. Herredet er et le11SmandsdiStrikt og et thinglag. HOl1118da1S gamle navn var: HolmZ((lalr. 1’t)“e Holme(ial herre(l ligger paa begge Sider af den fra vest mod øst gaaende Dal.s:f)“or(l; omtrent en fjerdepart af herredets -areal ligger nordenfor og tre fjerdeparter Søndenfor fjorden. Ytre Holmedal kirke ligger i hei-redetS nordvestlige del paa Dalsfjordens nordside 1mder nordlig bredde 61O 21’ 33“ og under længde vest for Kristiania 5C 31‘ 56“. HerredetS største udstrækning fra nord til syd er 29.5 k111. og fra Øst til vest 32 km. Ytre HOlme(lal heri-ed omgives af:;1skC()ld, Ki)m, Ve“m““ing, Naust(lal, Indre Holme(lal, Kí)“kebø, Lavík og Brekke Samt Hyllestad herreder. Afl1erredets Samlede areal, 505.4 km.Z, er:W Km.2 Fastla11d. . . 503.6