Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/361

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


356 NoH1)HE BERGENHUS Ax1T. Der er større udyrkede strækninger særskilt eg11ede til dyrk- ning mellem gaardene Strømmen, Nes og ()ls(eter samt under gaarden Fare paa søndre side af Da1sfjorden. . HerredSstyrelsen har anslaaet arealet af d yrkbar, men udyrket jord til 12000 maal, Værdien af 1 maal jord til kr. 250. Kun lidet ny1and er blevet opdyrket i de senere aar. Dyrkning a-f korn er ti1taget lidt. Her var i 1895 2 slaamaskiner, men ingen radsaamaskiner. Man lægger lidt mere an paa hø— og potetaV1 end tidligere, lidt mindre paa kornavl. Tang bruges til gjødse1 paa enkelte gaarde. Kun enkelte gaarde har tilstrækkelig hj emn1ehaVn. De bedste fje1dbeiter ligger til gaardene Gjjerde, Stavenes, Sførdal, Nordeide og Al(Zen. Forresten er der overalt godt fjeldbeite paa Atløen og AskColdsholmen. Ingen gaard har sæter paa fjeldet; man bærer overalt melken hjem. Kvæget er stedegent og tildels bla-ndet med telemarks- kVæg, der er kommet over SVanøen. Faarene er blandet med skotske faar. Kreaturho1d samt fjærkræ i Askvold herred 1ste januar 1891. Heste . . . l95 Storfæ . . 2 387 Faar . . 4 828 Gjeter . . 429 Svin . . 227 Høns . . . 399 EEnder .......... 7 Der sælges endel fø1 og ungheSte og hornkvæg. En okseholdsforening er oprettet Vaaren 1896. M yrer. Der er forskjellige 1nuldmyrer. Under gaarden V(erø paa Buelandet er der en større myrstrækning, der vistnok er skikket for dyrkning. Torv benyttes i Stor udstrækning og er tildels meget god. Der er fururødder i myrerne, og rødder er ogsaa fundet paa Atløen. TorV til brændsel er der paa Lz(fe)2W, V(e2“ø, 2I[ele)(e)” og Z4llZØ8)l samt paa faSt1andet paa E?“)z1i)zgj)el(lets VestSide og nordside; Dor- hellemyre)z ligger paa eidet mellem Da1sfjorden og Gjølange1—fjorden,. og derhos er der myr i Rz“ngs-fa(ldalm og omkring flere indsjøer..