Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/362

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ASKVOLD HBBREn. 357 Skog. Herredet er saa godt Som Snaut, har kun 3 km.2 løVskog, or, birk og rogn og ganske lidt furuskog, der angives til O.24 km.2; derhos vokser der ener. De gaarde, som har skog, er: S:“ava)2geø“, .4skvold, Fristad og Sagen Paa enkelte gaardeS indmark er der lidt plantet gran, lærke— og lønnetræer. En gaard har lidt furuskog. Herredet kjøber hele Sit behov af bygni11gstømmer. Noget brændeVed kjøbeS. Midde1priS i 1895 var pr. meterfavn ved: birk kr. 14.5O, furu kr. 10.00. Til bygningstømmer kjøbeS i regelen planker, 3 tommer tykke, 9 tommer brede; prisen i 1895 Var 16 øre pr. fod. Fiskeri. Her fiskes Sil(l, torsk, sei, laks og hummer. Ogsaa det daglige hjemmefiske er af vigtighed. FiSket spiller en vigtig ro1le. Befo1kningen tager del i det Store ved kysten og undertiden inde i fjordene foregaaende 8’íZ(Z6fl-S’k6. Fra mai maaned fiSkes paa havet 1ange, broSme, kveite, uer og torsk. Især om høsten fiskeS SmaaSei. San11et udbytte af fiskerier11e i ASkvold. .— c- Kr. Z892 . . 2764O „893 . . 36335 -894 . . 26845 “895 . . 55225 Z896 . . 53049 1897 . . 59072 1898 . . 72422 Z899 ..... . 61827 SkreifiSke iiAskvo1d. Antal fisker-e. Kr. Z892 . . 25 1000 Z893 . . 30 3000 ‘ 894 . —— —- Z895 . —— — Z896 . . — — Z897 . . 25 20O Z898 . . —— — Ì.899 . —— —-