Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/360

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ASKVoLD HERRED. 355 Af Stavj)“orden mellem Stavenes og Svanø (i Kinn) tilhører kun den ytre del, indtil noget indenfor Staurholmen dette herred. Den er dyb og ren. Heggøen er en samling smaaøer, holmer og skjær, alle tem- melig lave, Som ligger nord for HoVden paa At1øen. De vigtigste er Heggø, Skumsø, Sandho1m, Skumsøskjær, Enebærskjær, Svarte- skjærene, Kjenhol1nen, Dimmeskjær, Kua, Sponja, Sponjeskjær og Heggøskjær. Heggø havn mellem Heggø og Skumsø er liden og mindre god. Med sydlig vind falder svære kasteVinde fra At1øen. Dybden er Stor, 12—-lå favne, tildels Stenbund. Man kan imidlertid ankre i hele sundet. MolvCer er en øgruppe vest for Smelvær. Den bestaar af lave holmer, hvoraf den sydligste, Klubben, er kjendelig deraf, at den falder lodret af mod Syd. Her findes en havn, der er liden og daarlig. Ordentligt drikkeVand er der ikke. Dybden er 3—7 favne vand med god holdebund. Staveneshavn mellem de to store Stavenesholmer er en 1ide11 og daarlig havn, da sjøen ved sydvest1ig og nordvestlig vind staar paa, og svære kastevinde falder fra fjeldet ved østlig vind. Dybden er 4—5 favne, sandbund, god holdebund. Havnen er altid isfri og har plads for 4—6 jægter. J ordsmonet bestaar for det meste af mu1d, blandet med sandjord og lerjord og tildels myr. K1imatet er ofte fugtigt. Der findes enkelte gaarde, som er udsat for froSt, især paa potetgræs, men det er undtagelse. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . . . . 1.8 km.2 Eng . . 1O.1 » Ager og eng .......... 11.9 km.2 Skog ............ 3.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr-, sne, is 192.1 »— 207.0 km.2 Her er i dette areal medtaget den del af Askvold, som nu er henlagt til Sulen. Udsæd og avl pr. maal samt foldighed. Udsæd Av1 Foldighed. pr. maa1. pr. maa1. Havre . . 9O l. 4.50 hl. 5 Poteter. . 30O » 24.00 » 8