Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/359

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


354 N()H1)HE I3ERGENHUS AMT. Østneshac“)z er gru11d, 6—9 fod, og næsten utilgjænge1ig selv for fartøier af 4 fods (lybgaaende. Disse to sidste havne ligger paa Værøens sydøstSide. .4l(leJî)“oir(le)2 1nel1en1 Alden og Tvibergø er henved 3 km. bred, har rent løb med undtagelse af Søndre Mefjordflu og Mefjord- fluen, der ligger omtrent midt i løbet. .4ldemag paa sydsiden af Alden er god l1avn; i den ytre del er 4—-5 favne og sa-ndbund, i den indre del 2—-3 favne og s1ikbund. Der er ankerplads i .Kalvaag paa Tvibergøens sydvestside. Den er en maa(lelig havn med san(lbund og —5—-9 favne vand. Den er aaben for søndenvind TZ1“iberg.SZamd mellem TviberO“ø o(P Hindø med flere Smaaøer D O paa Vestsiden og Atlø pa-a østside11 e1— ca. 6O m. dybt, mellem Tvibergø og Atlø paa det sn1a-leSte O.7 km. og n1el1em sidst- nævnte ø og Hindø 1 km. bredt. Ved Tl.’ib(37’ghlt-S’6’)2(? er en 1naadelig ankerplads for smaafar- tøier i nord og øst af det lille skjær søndenfor bugten ved husene. Ved HÍ11dØe11 ligger Hi)2dø havn 1nel1e1n Hindø, Koø, Smaleo og Havneholmen. Den ytre del af havnen har 7—8 fav11e vand, den indre del 3—-4 favne; der er overalt god sandbu11d. FortøiningSringe — 21 —— findes fordelt rundt hele havnen. Af smaafartøier kan omtrent 30 ligge paa svai. Havnen er altid isfri og en søgt stoppep1ads og samlingsp1ads under større fiskerier. Gor-a)ze.szm(l gaar mellem Atløen og fastlandet og er rent med undtagelse af slaggru11de langs land. I Gjervik kan ankres, 111G11 det er dybt ankersæt, 11 favne. I sundets sydlige del skjærer en fjordar1n, Z—1skviken, ind i østlig retning 1ne1lem ASkvo1d kirke og K1okkerneset indtil gaar- den Strommen, hvor den under navn af SZ*rømme)2 bøier i nordlig retning til odden ved F1—istad, hvorpaa den under navnet Kgl- Z6’*)’é)2 fortsætter l km. “ Nordenfo1— Atløen gaar Staang)§“or(le)( fra Kjærringl1o11n mod øst mellem Sta-veneslandet og Askvoldlandet og fortsætter ind til gaardene Stavanger og Gjerde. Mod syd sender den .Eí(Z—SZZ).O‘V’(Z8)2, der fra KOrS11eS gaar i sydlig retning ind til Eide. 1S’taangjî)“or(vlen er mellem U11derset og Litleskallen 62 m. dyb, mellem Størda1 og FauSkevik 1l3 m. og aftager jevnt i dybde indover til bunden, hvor der er ankerp1ads paa 15 m. vand. Eí(Z8)).O)’(Z6)Z er ved mundingen 132 m. dyb og aftager jevnt indover til bunden, hvor der ved vestre 1a11d kan ankres paa 9—11 m. vand. I Folevaag er havn i den veStre del af bugte11 udenfor husene paa 34—-15 m. vand.