Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/358

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ASKVoLn HEHBEn. 353 Indseilingen ifra syd er kroget og omgivet af baaer paa begge sider.“ Ankerpladse Ved fastla11det søndenfor Vilnesfjorden er: Lutenvaag paa Lutens Sydside, 2—-7 favne vand. Fm“setvaage1z-, hvor der kun er en smal rende med fra 5.5 til 13 m. vand. Hellershav)Z mellem Einings1an(let og Værho1men er en god havn for smaafartøier. Den har 6—-8 favne vand og sa11d- bund. Paa nordsiden af Vi1nesfjorden ligger Nen-aÎke)a eller Vilnes- bugte)e; den er dyb og ren til bunden paa 2 fluer nær. Man kan ankre over hele bunden af bugten paa 9—15 m. Van(l. Barsholme)“ne mellem BarsneS og østre Barsholm er en god havn for smaafartøier, 5.5 à 7.ð m. vand, sa11dbund. Stein-8øh(xvn, 3.7 m. vand, sa11dbu11d; man ligger under Steinsø, da der er grundt med baaer af nordpynterne af Bars- hohnerne. I l)(l(lWg(’)l ved Spor er a11kerplads paa 5—7 favne vand, syd- øst fra Sporl1olmen lige ud for de sydlige Sjøhuse paa vaagenS SydvestSide. I S(t2t8Slm(Z og K)’lt))tVZ6l?2Ïk er god havn med 7—13 favne Vand, sandbund og fortøiningsringe. Paa øStsiden af Præstø kan ankres paa 9 favne vand. I Dalsjjorden er paa sydsiden disse ankerpladse: Snekkevaag, en ganske god havn med 7—3 favne Vand, paa østsiden af Snekkeholmen, og SmÎ)2ea:ik, hvor man kan ankre paa 6 favne vand. Fra Bue— eller Aspøj)“orden og Vil)Ze-SZ)“or(len gaar flere sund nordover, hvi1ke, regnet veStenfra, er: Olsun(l mellem Bueland og Me1Vær, paa det sma1este kun ca. 0.7 km. bredt og rent med undtagelse af s1aggrund i den nordHge del Østre xlIelv(e“rsZmd mellem Melvær og WVæ1’Ø er paa det grun- deste 22.ð m. lige vest for MyreVaag og er her kun 2O0 m. bredt. V(erøsund mellem Værø og Alden er 2.2 km. bredt. Her er følgende ankerp1adse paa Værø: Klevevaag har 2—-—7 favne vand og Sandbund. Havna har l-2 favne vand og Sandbund. Man ligger bedst i den nordre bugt ved —SjØhlt86)26; bugten er 57 m. bred. Nei-(lnes.S—mz(l mellem Nordnesholn1er11e og nordpynten af Værø 1ned 3—7 favne vand og Sandbund. Skaare-vaag er stoppeplads for mindre fartøier med 3 favne vand og Sandbund. 23 —— Nordre Bergenhus amt 11.