Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/357

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


352 NORDRE BERGENHUS Ai1T. Staa)zigselven ga-ar fra Staangsvatns veStende i vestlig retning og falder i Staangfjorden syd for Stavanger. Den er l.5 km. lang og danner en fos. Herlan(l-S—mt)2s afløb falder ud i Herlandsbugten; det er kun 2.Ö km. langt. Saavel paa fa1stlandet Som paa de større Øer er en hel del bække. Som en mærkVærdighed er nævnt en liden kilde paa hol- men «Rygstenen» nordenfor Alden. Der er et fosSefald ved Sfaa)zg. Indsjøer. Efter karterne er der 8O —z;(m(le, der l1e1t eller delvis tilhører dette herred. De største af disse er: Herlan(lsvat?2 Søndenfor Hovden paa Atløens nordvestlige de1; det er henved 3 km. langt og paa det bredeste 0.7 km. Det har steile, ubeboede bredder. A W Paa øens sydvestlige del ligger S(8ff(3)“l)(t7(2l, 1 km. langt. Staangsvatn, l km. 1angt, ligger paa faStlandet 1.ð km. øst for Staangfjordens bund I11dsjøer: km.— Del af StaangSvatn. . . . 0.2 Herlandsvatn (paa Atlø) . . 1.2 Sætrevatn (paa Atlø) . . . O.3 DuGVat11 (paa Værø) . . 0.1 76 Smaavande ........ 1.4 Samlet areal af ferSkvand . 3.2 I enkelte vande og elve er der kun lidt Sn1aakjøe. K yst. Bue— eller-Aspøflor(len gaar fra havet i østlig retning ind mellem Aspø i Sulen paa sydsiden og Buelandet, Melvær og Sørværet paa nordSiden. Denne fjord, der mellem Aspø og Sør- vær er ca. 6 km. bred, har her en dybde af 346 m. og bliver noget grundere østover mod den række af holmer og skjær, der strækker sig fra Værø til Færø. Indenfor disse gaar en fjord- arm —— Aafjorden —— sydøstlig ind i Hyl1estad herred, og en fjord — Vil)ze.S“Zjorden —— gaar nordøstlig mellem Atlø og Lamme- tun. Den er henved 4 km. bred og fra 67 til 179 m. dyb. Nord for FureneS er fjorden 350 m. dyb, faar her navnet Dals- j)“ord og gaar østlig ind i Ytre Holmeda1 herred. Havne og ankerpladse for fartøier er paa Bueland: Bronkjavaag mellem Bronkja og begge Bratho1merne har 8—1O favne vand og sandbund; havnen er temmelig fri for Sudrag.