Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/356

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AS1(v()1.1) HE1mE1). 351 Paa A1den er kun en gaar-d, x1lden. Paa øen er eller var en stor mængde udga11ge1—faa-r, og paa en liden underliggende ø, Haa-9teven, opfødedes før okser, der ligeledes gik ude det hele aar. Der er anledning til fiskeri og sælhundfangst. Haasf(m(1)z,“ der ligger ca. 4.Ö km. nordvest for Alden og Værø, er en samling lave, ubeboede holmer og skjær. I nordøst for Alden, adskilt fra samme ved den 2.ð km. brede Aldefjord, ligger T(:ibe)“gø, der har sit navn af dens kjende- lige form, da øen ligner to høStakke, hvoraf den vestlige er størst og noget la-ngagtig; den østlige —— Stauren —— er rund og næsten lige saa høi. Øen, der er 3 km. lang, har paa Vestsiden flere smaabugter. Gaarden Tl‘’“lÏZ)(*l’g paa øens østside er den ene- ste bebygning.

4fZØ8)l er heri-edets største ø og ligger l km. østenfor

Tvibergø, adskilt fra fastlandet ved Gr(meszm(l, der paa det sma- leste kun har en bredde af O.7 km. Den har en bredde fra øst til vest af 3.2 km. og er fra nord til syd 3O k111. lang Kystlinjen er temmelig uregelmæsSig og i11dskaaret af flere større og mindre bugter. Landet er høiest i den østre del og naar her op til 697 m. o. h. Fra denne høide sænker fjeldet sig vestover, men fa-lder temmelig steilt østover mod Granesund. Paa den 11ordvestligste del af øen ligger HOU(ZC)2. Strandsiden langs øens sydside er bebygget med flere gaarde og pladse, og her ligger Ï’VíZ)2(’—S’ kirke. Forøvrigt findes 7 gaarde -—— med flere opsiddere paa næsten alle — langs øens øvrige strandsider. Øen er omgivet af flere mindre øer, holmer og skjær, af hvilke de største er Rauø og H(’ggØ paa nordsiden. H—í72(l(j med 1 gaard ligger paa nordvestsiden af Atlø, Saue- SV2ll?dZlOZ7ll67’)2(’, P1“(estø og Flafø ved øens sydøstende. Omtrent 3.5 km. vest af Stavenes ligger øgruppen Smelvær, bestaaende af lave øer og holmer, hvoraf Stor-øen med 1 gaard er den største. 2I[elv(er kaldes en øgruppe ca. 5 km. vest af Smelvær. Den bestaar af lave holmer, hvoraf KlZ(bben, den sydligste, er kjende- lig derved, at den falder lodret af mod syd. Rygstenen(?, ligeledes smaa holmer og skjær, ligger ca. 4 km. vest for Melvær. De største er H2—(—8Ø6)2 og ZÏ7)(Z(?“lV’(3é7l, hver med 1 p1ads. Geologi. Dette l1erred har skifere til fast fjeld i de lavere dele af herredet. En del af de ytterste øer som Vær-ø bestaar tildels af konglomerat. Dernæst optræder syenit og grundfjeld med granit. Elve i Askvold heri-ed er: