Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/355

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


35O NOm)BP: I3ER(il-3NHUS AMT. V(Prøham“m()r og lige ved som en Stump kegle den lille Værø- l1ammer, begge saa nøgne, som om de netop skulde være duk- ket op af havets bu11d. De længere ude liggende Øer bliver stadig lavere; men alles fysiognomi er det samme, som vi prø- vede at beskrive fra Sulen; af træer er der intet spor, ikke engang lidt birkekrat, saa hele landet er nøgen stengrund, tørt lyngland, og saa er der nogle smaa græsflekker. Fiskeri er af den grund den vigtigste næring-svei for de faa øboere, som lever imellem disse stenmasser som i et frivilligt eXeil; thi hvad deres kjør og faar in(lbringer dem, er neppe til- strækkeligt til eget l1usbrug. De talrige ed(lerfugle, som bygger rede overalt paa disse øer og omliggende skjær-, maa to gange om aaret beta-le den beskyttelse, de faar, med sin d1m; de bliver som bekjendt aldrig skndt; de synes ogsaa at kjende sin ukræn- kelighed og er saa tamme, at man næsten aldrig ser dem flyve for 1nennesker. Hove(lpladsen for fiskeriet er langt ude paa havet paa grundene Reman, Værøgrund og andre steder, men en af de mest besøgte er grunden Ten1pa, som ligger to mil nord- vest for Værø, og did drager baade i flokkevis.» Søndenfor Værø li0“0“er SØ)’l’(8l’(’l“ en samling af lave holmer, skjær og baaer. Kun ved et smalt sund adskilt fra denne er llIelvCe“)”, der ligeledes har mindre og nøgne fjeldknauser, af hvilke kan mærkes Ot’)26’kZFt paa øen Melværs sydøstende. Paa dens veStside ligger ò3:) 9 gaarden Melvær. Rundt om denne ø er mange smaa ubeboede øer og holmer; beliggenl1eden er bekvem for fiskeri. Bz(elandet, bestaaende af en samling Øer og Skjær ikke over 63 m. høie, der ligger straks vestenfor Melvær, adskilt fra dette ved 0lSund. De kj(?1t1(lGllgSt(? punkter paa disse klippeøer er Cffj.ØØ’ØkZ8tZ(:’)’))(’ paa Gjørø, HocP(l()f2((m paa Hovde11, S’amløha2(g()n, 31 111., paa Sandø, Halsøhaz(gm sa-1nt Bueste)2ene. De største af dem er beboet, og næringSveien er saa godt so111 udelukkende fiskeri. Buelandet omgives i syd og vest a-f en mængde grunde, der 1igger saa nær hinanden indbyrdes, at fa1—vandet fra vest er helt ure11t. .4l(l())2, ogsaa kaldet Den 1)2()rsk() hest og Blaama)2Wden, ligger 1.2 km. i nordøst for Værø og er adskilt fra samme ved Værø- su11det; den er en o111trent rund ø med en ca. 2 km. Stor dia- 111eter. Den naar en høide af 474 m. Den har kun en gaard paa sydsiden. Den omgives af endel mindre holmer og skjær. De udenfor Alde11 liggende øer er ganske lave, saa at top- pen paa Alden sees i sjøen paa ca. 1O0 k1n.s afstand og er en god landkjendi11g.