Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/347

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


342 NoB1)BE BEBGENHUS AMT. Sæso1 S(esölar (flt.). Myklebost J[yklibölstað)“. Kleive KleíflH“ (flt.). Saagnes SágZmes. Sætevik S(efɔW—v(’k. N esj e Ne.S;ja)“ (flt.). Bø, ytre Bøn-. Espeland ESÞpil(m(l. Nes Nes. Foss Fos-S. BraaStad B)“(?—9fG()’íl’ (flt.)? Tveit þe;eif. O l d f u n d. Stena1der . Broncea1dor . . .1Eldre jernalder Yngre jernalder Sum 2 Paa ZføI28(6l“())’ fandtes i en haug 1ev11inger af et sverd, en økse m. m. I 18(ið gjordes paa Gje)“(le et myntfund, bestaaende af 54 hele og over 36 beskadigede mynter fra det 10de og 11te aarhnndrede, de fleSte af Ethel1—ed II og Knut den mægtige og nogle tyske fra 0ttoernes tid. En baeøtast(“)z af 111îdde1S størrelse er eller har været paa neSet ved Sk“lÏ’()67*l88*2)(l(tg samt en y)“avha2(g af Sammenhobede stene paa Skivenes. I;1ajjor(len, i Øn Sogn, er paa et brug af den Store gaard Hatleim en stor (j()7”(‘”lØí, paa hvis top skal have staaet et kors, hvorfor Stedet endnu kaldes KO]’8’Zt(t2t(j6)ZW. Hy11eStad kirke er en 1angkirke af tømn1er, opført l880, med 3OO siddepladSe. Hyllisfaða kirZɔy“a var Hyl1estad hovedkirkeS gamle nav11. Præstegjeldet oprettedeS af Hyllestad og Øn sogne fra Askvold og Bø sogn fra Lavik ved reSo1ution af 18de marts 1861. Præste- gaard er nævnt i Bjørgynjar kalfskinn. Øn kirke er en 1angkirke af tømn1er, opført 1870, med 30O Siddepladse. (EøW2s kirkja var Øn annekSkirkeS gamle nav11. Egen præst er nævnt. Var 1327 annekteret til Hy11estad. Bø kirke er en 1angkirke af tømmer, opført 1868, med 2O0 siddep1adSe.