Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/346

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HYLLESTA1) HERREI). 341 I BØ: Saagnes, skrives almindelig Sogmzesi, Sog)zes, S()g(?728‘S’, udtales Saa)a(es (3.2O).;S’a(mes(3.3O). Saa)zes(3.3O). SCetevik(3.98) med 21Zi husmands- pladSe. S(etevik (4.56) med 2ÌØ4 husmandsp1ads. Rysjedal, skrives almindelig Ruskedal (3.89) med 41Z2 husmandsplads. Bø, ytre (4.35) med 3 huSmandsp1adse. Bø, yfre (4.(3O) med 2 husmands- p1adSe. Bø, ytre (3.80). E.Sp(1l(m(l(8.7?3). Esp()l(m(l(3.67). Løland, indre (3.57) med Mi husn1andSplads. Løla1ad, ytre (3.25) med Vi huSmandsplads. Foss-, nedre (3.47). Foss, øvre (3.33). Aas (4.13) med 1 huSmandsplads. Ha)Z(lal(ɔ)2 (3.74). H(m(lalen (3.56) med 1 huSmandSplads. Ha)a(Zalen (3.3()). Ha)a(lalen (3.35). Hey- gebøen (3.6(3) med l huSmandSpladS. B)“e)z.S—(Zal, skrives almindelig Br(Bn(lingsdal (4.19) med 1 husmandsplads. Bɔ“e)2sdal (4.19) med l huSmandspladS. Matriku1sky1d mel1en1 l og 3 mai-k har 127 brug, og mindre end l Sky1dmark har 42 brug. Gamle navne paa gaarde er: Rutle jfr. IíZ(8Z(ll’öZ)2. Teige Teígar (flt.). Hat1eim, indre HasZeim)î. Øn (E)2. Sa1bu Saltb‘ú()‘. Ulvik (Vlvík. Gil, indre Gil. Eide Ei()“ai1“— (flt.). AaSmul .Zísmz2li. BorSl1olme11 ]3uri.S:holm“í. Skivenes g)“r. Skz)(?2(f)“(ir()Ï)“. H0Vla-nd H()Lfland. Lundelan(l L2m(larla)2d. Hel1eim Helleímr. Ytrefjord þÏ].(ï7”(),)’. K0lgr0v ZlÏ()Zg)’(Zf. Atteraas Ötl?(l“)’—S’(í“5’“S’ K Birkeland Birkil(md. Tauning î:Og)l(’72g. Aas, øvre Ass. Markhus Maø“kZa2l2saɔ“ (flt.) Akse Z—1æm“ (flt.). Berge Berg. Rønsæter Røym“ssetr. Sørefjord Syrisjjör(’)“r. Hyllestad Hyllistaðir (flt.)