Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/348

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HY1.1.EsTAD HERREl). 348 Bjár kirkj(ø Var Bø a11nekskirkeS ga1n1e 11ålVl1. Præstegaard er næVnt. Legater. Der ti1fa1dt Hy11estad fattigkaSSe i 1861 af jiCZ—al Ar(1)2tZ’s legat 279 spd., hvoraf renterne uddeleS til de mest trængende. Rode1agte kj øreVeie. Fra Løn-1;ik Ved Bøfjorden fører rode1agt bygdevei nordover langs ESpe1an(lsVatns vestbred, Videre nordover langs Ko1vatns østside over Skor. Fra Sko1” er bygget ny Vei til ÂY(l2lt8lC72(l paa elvens VeStside. Den gamle Vei forbi RøStenskor er nedlagt Som offentlig Vei. Veien er 3.7 111. bred. Dens 1ængde inden Hyllestad er 17 km. Ved Stirdal tager rodelagt bygdevei 11ord-vestover over K1eive forbi Hyllesta(l kirke til sjøen ved gaarden Hyl1eStad. Længde 5 km. Den Samlede læ11gde af rode1agte bygdeVeie er saaledes 22 km. Ridev eie (fo d stie r). Fra Ta-(msdal fører sti til Lang-SZjøen, hvor der er baad, og hvor der sættes over dette vand ind i Ytre Holmedal. Fra Øn kirke fører ridevei til VasSe11den ved ]i’(mzsgWrø-vam, hvilket sættes over med baad, og fra dets 11ordende gaar vei over Horne og ind i Ytre Ho1meda1 til Hel1eVik. Fra bygdeveien kort søndenfor Systa1l fører ridevei over Espe- land og ind i LaVik og Brekke til Ytre Hjelmelan(l ved bygdeVeien. ö HylleStad herred er delt i 2O Sko1ekredSe med 43O un- dervisningsberettigede børn og 9 1ærere. (1895.) Den Ved Skatteligni11gen i 1894 antagne f o r m u e udgjorde kr. 618 92O; den ud1ig11ede h e r r e d S s k a t kr. 9 696.