Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/345

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


34O NORDRE BERGENHUS AMT. Ba-aasta(Z, af Skyld 6.0ð mark, har 1 husmandsp1ads. Samlet husdyrho1d i 1891 Var: 1 hest, 21 storfæ, 42 faar, 1 svi11 og 4= hønS. Sam1et udsæd i 1890 Var: 1 h1. blandkorn, 8.5 h1. havre og 10.5 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 1 ar. Tveit, af skyld 5.96 mark. Husdyrhold i 1891 Var: 1 hest, 15 storfæ, 33 faar, 11 gjeter og 1 svin. U(lsæde11 i 189O Var: 4 bl. b1andkorn, 4 h1. havre og 8 hl. pOteter. Til kjøkkenhave- vækster anvendtes O.7 ar. Tveít, øvre, af skyld 5.21 mark, har 1 husmandsp1ads. Sam- let husdyrl1o1(l i 1891 Var: l hest, 24 storfæ, 49 faar, 34 gjeter og 2 svin. Samlet udsæd i 189O Var: 8.5 hl. haVre og 8 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 1 ar. Matriku1skyld mellem 3 og 5 skyldmark har følgende 86 gaarde: I Øn: IOøpsta(l (3.98) med 2 husmandspladse. Vaage (3.()7) med 1 husmandsp1adS. SeØevold, skrives almindelig Sellevold, Selez;ol(l (3.9O). Seðjevold (3.83). Myklebost (4.17) med andel i 2 husmands- p1adse. 2l[yklebost (3.61) med andel i 2 husmandspladse. Hjørne- sta(l (3.01). Bjørnestad (3.01). Rutle (3.98) med 1 husn1andsplads. TBíge (3.90). Teige (3.4O) Ramsgrø (3.83). Lie)z (:3.33). Lien (3.03) med I husmandsplads. Horne (3.2l). Sundb()tnen (3.36) med 2 l1usman(lspladse. Szmdbot)zen (3.5l3) med 1 husmandsplads. Solaas (3.61). ].)eiä)“polle)z (4.:34). Hátleim, in(lre, (4.:34). .HatleimW, ytre (Korshaugenj (3.97). H(tZZ8l.))l, ytre (RzmmZm)) (3.():3). Hafleim, yf)““() (Elven) (3.14) med 1 husn1andspladS. t)n (3.ö2). Salbu (4.()8) med 1 huSmandsplads. (Ýlvik (4.06) med 1Zs husmandsplads. Ulvik (3.(32) med “I“Zs husmandsplads. Gil, ytre (3.08). Aasmul (3.16) med Ve af 2 husmandspladse. .—la-S1mul, 2 dele Sammen (3.18) med Ve af 2 husmandspladse. Aasmal (3.07) med îZ‘3 af 2 husmandspladse. Borsholm-en (3.51) med 1 husmandsplads. I Hyllestad: Risnes (3.56). Ri-Snes (3.Ö6). Risnes (3.56). Risnes (3.56). Hovland (4.00) med 1 husmandSplads. Hm-l(md (3.(38) med 2 husmandspladse. Hovlan(l (3.()7). Lm2“clelan(l (3.18). Dem-del(m(l (3.24). Lireid (4.51). HovlamZsv;aag (4.42) med 3 husmandspladse. Helleim (3.69). YtF(îj§“or(l (4.45). I)adre)Î)’or(l (4.92) med 2 husmands- pladse. Birkeland (3.75) med 12Z3 husmandsplads. Birk()l(m(l (3.42) med 1ïZs husmandsp1ads. Sysfa(l (3.41). Systa(l (3.63) med 1 husmandsplads. Systa-(l (3.3(3). TaZzming, skrives almindelig Tonning (3.44) med 1 husmandSplads. Ta:míng (3.24). Dale, ytr(?, (3.35) med 2 husmandspladse. Dale, yt‘)“e, 2 dele (3.43) med l hI1S111a11dSp1adS. 2l(arkhus (4.02). Røns“(efer Rø)2s(eter (4.29) med I huSmandsplads. Ei)2ee;ol(l (3.08) med 1 husmandsp1ads. Lien (3.11) med 1 huSmandsp1ads. Nes (3.72) med 1 husmands- p1ads. Hyllesfa(l (3.46). Kleivi (3.56).